HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA CERRAHİ

Arasıra lösemi, lenfoma, myeloma veya ilgili bozuklukları olan hastaları ameliyat etmek icap eder. Bu hastalar eğer hematolojik remisyonda iseler hemen daima artmış risk olmaksızın cerrahi işleme gidebilirler ve cerrahi kısmi remisyonda relatif olarak emniyetlidir. Akut lösemide, eğer beyaz küre sayımı fazla değil, hemoglobin 10 g/dl. üzerinde ve platelet sayımı 100.000 /mm3 yakınında ise cerrahi riski düşüktür. Diğer pıhtılaşma faktörleri akut lösemide genellikle bozulmaz. Eğer cerrahi çok anormal kan sayımlarına rağmen yapılacaksa ve eğer fazla kanama olursa, transfüzyonlar ve platelet verilmesi gerekir.

Platelet sayımı 1 milyon/, Lveya beyaz küre sayımı 100.000/ L. üzerindeki kronik myelositik lösemili hastalarda kanama bir sorun olabilir. Kronik lenfatik lösemili hastalarda ve normal platelet sayımında, beyaz küre sayımı 100.000/ml.den fazla olması bile cerrahiye kontrendikasyon değildir.

Polisitemia veralı hastalar fazla oranda kanama ve tromboz insidansına sahiptirler. Kırmızı küre ve plafelet sayımı fazla iken kalitatif platelet bozukluğu tayin edilebilir. Çok yüksek hücre hacmine sahip (%60 üzerinde) hastalarda, test tübündeki sitrat miktarı azaltılarak rölatif olarak az plazma hacmi hesaba katılmazsa, protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı yanlışlıkla uzamış olarak görülür. Benzer şekilde, tam kan hacmi için fibrinojen de çok düşüktür. Kan sayımları normal kılınınca (flebotomi, radyoterapi veya kemoterapiden sonra) cerrahi daha emniyetlidir, ancak komplikasyon insidansı yine de artmıştır.

Multipl myelom veya makroglobülinemili hastalar cerrahi sırasında fazlaca kanayabilirler, çünkü yükselen anormal globülinler pıhtılaşma işlemine engel olur. Cerrahiden önce plazmaferezis düşünülmelidir.

Tüm yukarıda anlatılan hastalarda total granulosit sayımı en az 1500/ml. oldukça yara iyleşmesinde zorluk veya postoperatif enfeksiyonlarda artma yoktur. En sık kullanılan antikanserojen kemoterapötik, ajanlar Mercaptopurine (Purinethol), busulfan (myleran), Melphalan (Alkeran) methotrexate ve cyclophosphamide (Cytoxan) yara iyileşmesini bozmazlar.

Polistemia vera ve esansiyel trombositemilerde çok yüksek platelet sayımlarına rastlanılabilinir. Eğer cerrahi acilen gerekliyse, platelet pheresisi ile, platelet sayımı cerrahiden önce 1 milyon/yuL.altına indirilmelidir. Eğer cerrahi bir hafta ertelenebilirse, 30 mg/kg/d.oral hidroksiüre tedavisi kullanılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ