Hemen meydana gelen komplikasyonlar

Hemen meydana gelen komplikasyonlar:
A – Lokal komplikasyonlar:
a) Dişle ilgili komplikasyonlar:
1) Çekilmekte olan dişin kırılması: Sık görülen bir komplikas-yondur. Doğru ve uygun manevra ile çekim yapılmaması sonucu meydana gelir. Dişin kırılmasını yalnız teknik hataya bağlamamak gerekir. Süt dişleri, hiper veya hipo kalsefiye dişler gibi frajil dişler, büyük çürük taşıyan dişler, kök anomalileri, apeksi geniş kökler, birleşik veya birbirinden çok farklı istikamette kökleri ihtiva eden dişler ve ankiloze dişler genellikle çekim esnasında kırılır.
Diş kırıldığı taktirde.
a) Şayet enfekte olmayan, çok küçük bir kök çok derinde kal­mışsa, çıkartmaya çalışılmamalıdır. Ağrı ve enfektiona mani olmak için antibiotik ve analjezik tavsiyesi ile yetinmelidir.
b) Şayet kök büyük veya enfekte ise çıkartımalıdır. Çok kök­lü dişlerde kırık köklerin ayrım yerinin üstünde meydana gelmiş ise ilk iş köklerin ayrılmasıdır. Yani dişin tek kökler haline getiril­mesidir. Bu iş için çok keskin guj veya frez kullanılabilir. Her ikisi­nin de fayda ve mahzurlarını bilmek kaydıyle tercih hekime kalmak­tadır.
Kökler ayrıldıktan sonra bayonet veya gerekirse elevatörle fazla forse etmeden kök veya kökler çıkartılmağa çalışılır. Bu yolla kök­lerin çıkartılması mümkün olmadığı takdirde alveolektomiye mü­racaat gerekir. Şekilde görüldüğü gibi L veya U şeklinde mukoza ensizyonü yapılır. Lambo kemikten aynİır, ekartörle uzaklaştırılır. Frez yardımı ile alveol kemiği köke kadar kaldırılır. Alveol kaldır­ma ameliyesini mümkün mertebe asgari hadde yapmak idealdir. Kök bayonetle tutulabilecek veya elevatörle kolaylıkla çıkarılabile­cek duruma girince bunlar aracılığı ile alınmalıdır. Kök veya kök­ler alındıktan sonra çekim sahası iyi temizlenmeli ve mukoza lam-bosu sütüre edilmelidir.
2) Komşu dişin kırılması veya lüksasyonu: Geniş ağızlı davye kullanılması halinde, elevatör kullanılması esnasında destek olarak kullanılan dişin fazla tazyike maruz kalması sonucu komşu diş lük­se olabilir veya kırılabilir. Dişin kırılması köleden komplet olabildiği gibi küçük bir parça halinde parsiyel de olabilir. Lüksasyon ise çok defa tam olmayan bir lüksasyon vasfındadır. Diş köleden kırılmış ise ya o dişi de çekmek gerekecektir veyahut diş üzerine gerekli müdahale yapıldıktan sonra pivolu bir protez yapılması denenecek­tir. Parsiyel fraktürlerde dolgu ve gerekirse kron yapılması icap ede­cektir. Lüksasyonda ise diş tesbit edilmeli ve hastanın bu dişini for-se etmemesi temin edilmelidir. Sekonder enfektionlara mani olmak için antibiotik tavsiye edilir. Bir süre sonra vitalite testi yapılır. Ge­rekirse kanal tedavisine baş vurulur.
3) Daimi diş embrionunun çekilmesi: Süt dişlerinin çekimi es­nasında davyanın dişi çok derinden tutması neticesi meydana ge­len bir komplikasyondur. Böyle bir komplikasyonla karşılaşıldığı tak­dirde, şayet şartlar müsaitse embrionu emplante etmek denebilir.
4) Yanlış diş çekmek: Çekilmesi gerekenin değil de -başka bir dişin çekilmesi. Böyle bir komplikasyonla karşılaşıldığı takdirde der­hal reemplantasyon yapılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ