Hepatik Adenom

Bu benign tümörler hemen tamamen kadınlarda görülür ve muhtemelen oral kontraseptiflerin yaygın olarak kullanılmalan sebebiyle görülme sıklıklan gittikçe artmaktadır. Mestranol içeren bileşikleri kullananlarda diğerlerine göre orantısız ölçüde daha fazla adenom görülür, çünkü mestranol, bu amaçla kullanılan diğer ajanlardan daha uzun süre etkilidir. Bu tümörler yumuşak, sarı-ten renginde sınırlan belirgin, 2-15 cm. çapında kitlelerdir. Semptomatik olanların çoğu 8-15 cm. arasındadır.

Hepatik adenomlann üçte ikisi soliter, geri kalanı multipldir. Az bir kısmı pediküllü olabilir. Çağdaş inanışa göre, hepatik adenomlarda malignite şansı hiç yoktur veya çok azdır. Histolojik olarak, normal görünümde hepatositlerden oluşan kapsüllü homojen bir lezyondur. Safra kanalı ve santral ven yoktur. Fakat nodüler hiperplazi için karakteristik olan fibröz septumlar yoktur. Kanama görülebilir.

Hepatik adenoma saptanan hastalann yarısı asemptomatiktir. Semptomatik olanların çoğu akut olarak sağ üst kadran ağrısı veya intraabdominal kanama ve şok tablosuyla başvurur. Bu komplikasyonlar tümör dokusu içine spontan kanamaya bağlıdır; tümör rüptüre olarak periton boşluğuna kanama olabilir. Akut kanama nöbetinin menstruasyon ile sıkı ilişkisi vardır. Hastaların üçte-biri daha az akut bir tabloyla gelir; bulantı ve kusmayla birlikte karaciğer üzerinde ağrı vardır. Semptomatik hastalarda genellikle karaciğerde palpabl bir kitle vardır.

Karaciğer fonksiyon testleri ve alfafeto-protein seviyeleri sıklıkla normaldir. Hepatik CT ve ultrasaund tetkiklerinde karaciğerde fokal bir defekt saptanır. Hepatik anjiografide, lezyon vaskülerden hipervaskülere kadar değişen bulgular verebilir. Bu tablo çoğunlukla malign hepatomadan ayrılamaz. Kanama riskinden dolayı karaciğer biopsisi kontrendikedir.

Semptomatik hepatik adenomalar çıkarılmalıdır ve akut kanaması olan hastalarda cerrahi girişim hayat kurtarıcıdır. Bazı adenomlar enükleasyon ile çıkarılabilir, fakat derinde yerleşmiş veya büyük lezyonlarda genellikle parsiyel hepatektomi gerekir. Oral kontraseptiflerin kesilmesiyle hepatik adenomların çoğu gerilediğinden, 8-10cm’den daha küçük asemptomatik veya hafif semptomatik lezyonlarda beklenerek hastaya belirli aralıklarla ultrasaund veya CT scan kontrolları yapılır ve lezyon büyürse rezeksiyon tavsiye edilir.

Tümörün bir hepatoma olabileceği ihtimali her zaman akılda tutulmalıdır, çünkü ayıncı tanı için tam güvenilir bir yöntem yoktur. Gerçekten de, ameliyat sırasında bile makroskopik görünüm ve frozen section ile hepatoma ve hepatik adenomu birbirinden ayırmak zordur. 8-10 cm’den daha büyük hepatik adenomlar beklenmeden çıkarılmalıdır, çünkü bunlarda kanama ve malignite ihtimali daha fazladır.

Cerrahi rezeksiyondan sonra hastaların çoğu sekelsiz iyileşir; nüks nadirdir. Bütün vakalarda oral kontraseptifler tamamen kesilmelidir. Radyoterapi ve kemoterapinin faydası yoktur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ