HİSTEROSALPİNGOGRAFİ

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ
Bu metod ilk defa 1923 senesinde CARY ve KENNEDY tarafından ifade edilmiştir. Teknik bakımdan pertubasyondan farklı değildir. Aynı aletle yapılır. Burada gaye, uterus ve tuba’larm cüz’i tazyik altında kontras bir madde ile doldurulması ve radyog-rafik olarak tuba’larm açık olup olmadıklarının ve cavum uteri’nin durumunun tesbit edilmesidir. Injekte edilen kontras maddenin miktar itibariyle fazla olmamasına bilhassa dikkat etmek lâzımdır. Kontras madde olarak % 20 – 40’lık lipiodol F, iodipin v.s. en uygun olanlarıdır. Histerosalpingografi yaparken bir gün evvelinden bar-sakların müshil veya lavman suretiyle boşaltılmasına lüzum yoktur. Fakat yapılmışsa daha net film çekilir. Filmden önce hastaya, idrarını yapması söylenir. Anestezi lüzumsuzdur. Çok hassas olanlara yarım saat önce bir müsekkin verilebilir. Tüp spazmını çözmek için bir gün öncesinden antispazmodikler verilmesi , tavsiyeye değer. Alet tatbiki, pertubasyonda olduğu gibidir. Farkı önceden alete 6 – 8 cc. lipiodol çekmek ev yağlı mayii yavaş yavaş tüplere sevk-etmektir. En iyisi yağlı kontras maddenin zerki esnasında radyoskopi ile cavum’un dolmasını, tüplere ve periton boşluğuna geçmesinin bizzat müşahede edilmesidir. İlaç zerki bittikten sonra film çekip o andaki durum tesbit edilir. 24 saat sonraki kontrol filminde durum iyice aydınlanmış olur. Zerk esnasında hastaya kendini sıkmaması, derin derin nefes alıp vermesi tavsiye olunur. Umumiyetle pertubasyonda olduğu gibi, aletle injektör arasında, bir manometre vardır. Tazyikin normal hudutları aşmaması, yani 200 H. yi geçmemesi gerekir. Tecrübeli iinekolog manometresiz dahi tazyiki ayarlıyabilir. Fakat manometre her zaman tavsiyeye şayandır. Tüp yırtılması, v.s. gibi komplikasyonlar da böylece önlenmiş olur. Zer-kedilecek lipiodol miktarı, vak’asma göre değişmekle beraber ortalama olarak 7,5 cc. olup, bu miktar cavum üter ve tüplerin dolması için yetmektedir. Zerk esnasında ekran üzerinde radyoskopik inceleme yapıldıktan sonra film çekilir. Bü film hemen orada, hasta kalkmadan kontrol edilmelidir ve istenilen netlik yoksa yenilenebilir, icabında bir kaç santimetre küp kontras madde yeniden zerkedilebilir. Film çekildikten sonra alet dikkatle çıkarılır. Portio, vajina temizlenir, îyotlanır. 15-20 dakikalık bir istirahat verilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ