Hodgkin hastalığı (HD)

Lenfomaların en sık tipi olan HD, bir veya daha çok lenf nodu grubunun ağrısız şişliği ve büyük iki çekir­dekli (Reed-Sternberg hücreleri) hücreler içermesiyle karakterizedir.
Birleşik Krallık populasyonunda 100.000’de 3 kişiyi etkiler ve erkekler kadınlardan yaklaşık 2 kat fazla etkilenir. Her yaşta görülebilir ancak insidans iki nok­tada en yüksek değerine ulaşır: birincisi, genç erişkinlerde (20-30 yaşlar arası), ikincisi ise orta yaş sonlarına doğrudur.

Etiyolojisi, malign Reed-Sternberg (RS) hücrelerinin kaynağı gibi belirsizdir. Ancak, RS hücreleri etkilenmiş olan lenf nodunun yalnızca küçük bir kısmını oluşturur, nodun büyük kısmı reak­tif lenfositler, plazma hücreleri, histiositler ve eozinofillerden oluşur.

HD vücudun, gözle görülebilecek bölgelerinde özellikle vücudun üst yarısındaki (örn. servikal ve aksiller) lenf nodlarının büyümesiyle klinik olarak saptanır. Başlangıçta tek bir periferik lenf nodu böl­gesine lokalize olan hastalık lenfatikler yoluyla komşu lenf nodlarına ve dalağa yayılır dalak tutulu­munu takiben de kan yoluyla diğer organlara ulaşır. Yayılım paterni genellikle hep bu şekildedir.
Hastaların üçte biri, özellikle kilo kaybı ve iştahsız­lık gibi sistemik semptomlar tarifler. Semptomlar şun­lara bağlıdır:
• büyüyen lenf nodlarının mediastene baskı yap­ması ve lenfödeme neden olması.
• Hematoloji: normokromik normositer anemi, nötro­fili, eozinofili, lenfopeni (ilerlemiş hastalıkta), artmış eritrosit sedimentasyon hızı (ESR)
• immünoloji: T lenfosit fonksiyonlarının azalması sonucu infeksiyonlara eğilim.
Hastalığın evresi (yayılım derecesi) tedavi ve prognozu belirlemede önemlidir. Halen kullanılmakta olan evreleme sistemi, Ann Arbor evreleme sistemidir ve ilk kez önerildiği yerin adıyla anılmaktadır.

Hodgkin hastalığının tanısı ancak lenf nodu biopsisilerinin incelenmesiyle konulabilir:
• Makroskopik olarak etkilenen lenf nodu büyümüştür, yüzeyi düzgündür ve lenf nodunun kap­sül bütünlüğü nadiren bozulmuştur.
• Mikroskopik olarak Hodgkin hastalığının 4 alttipi vardır ve Rye sınıflamasına göre sınıflandırılırlar
Tedavi, hastalığın evresine bağlı olarak lokalize (radyoterapi) veya jeneralize (sistemik kemoterapi) şeklindedir. Hodgkin hastalığı nedeniyle tedavi almış hastaların yaklaşık %75’i en az 5 yıl yaşar.
Hodgkin hastalarının prognozu artan evre ve sis­temik semptomların bulunmasıyla kötüleşir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ