İnfeksiyonlar ve Travma

Piyojenik osteomyelitis

Kemiğin bu infeksiyonu tipik olarak korteks, medulla ve periosteumu etkiler ve en sık olarak 12 yaşın altın­daki çocuklarda görülür. En sık neden olan organiz­malar Escherichia coli (özellikle süt çocukları ve yaşlılarda) ve

Salmonella (özellikle orak hücreli anemi hastalarında)’dır.

infektif organizmalar kemiğin medüller kavitesine iki yolla girerler:
• Açık yaradan direkt olarak, özellikle açık kırık varken. Kemik cerrahisi (özellikle prostetik eklem replasmam) geçiren postoperatif hastalarda da bu yol önemlidir.
Kanla yayılım: Başka bir alandaki sepsis foküsünden gelişen bakteriemiyi takiben.

Klinik özellikleri-Ateş ve halsizliğin de eşlik ettiği kemik infeksiyonu alanında ani başlangıçlı şiddetli ağrı.

Komplikasyonları ve sonuçları:

• Rezolüsyon: uygun antibiyotik tedavisiyle.
• Patolojik kırık: ilik kavitesinin kapalı kompart­ımanında oluşan pürülan akut inflamatuar eksüda damarlara bası yapar, bu da medüller kemik trabekülalarında nekrozla sonuçlanır ve bunun sonu­cunda kırığa eğilim artar.
• Komşulukta sepsis: kortikal kemikteki destrüksiyon püyün ekstraosseöz bağ dokusuna akmasıyla sonuçlanabilir ve infeksiyon deri yüzeyine ilerleyerek kronik akan sinüse neden olabilir.
• Kronikleşme: infeksiyon ilik kavitesindeki sınırlı alana lokalize olduğunda kronikleşmeye yatkınlaşır. Organizmalar ilik kavitesi içinde yıllarca canlı kala­bilir. Kronikleşme yaygın kemik destrüksiyonu, ilikte fibrosis ve rekürren fokal süpürasyonla (Brodie ap­sesi) sonuçlanır.

Reaktif yeni kemik oluşumu da vardır, özellikle de inflame periost etrafında, bu da kalın ve anormal şekilli kemiklere neden olur.

• Amiloidozis: Uzun süreli kronik kemik infeksiyonu sekonder AA amiliodozisinin önemli nedenlerindendir

Tanı kan kültürü ve izotop taramasıyladır.

Tedavi antibiyotikledir, antibiyotiğe hemen cevap olmadığı durumlarda da cerrahi eksplorasyon ve dekompresyon yapılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ