İNTRÂVENÖZ PİYELÖGBAFİ (İNTRAVENÖZ PYELOGRAPHİE)

ÎNTRÂVENÖZ PİYELÖGBAFİ (İNTRAVENÖZ PYELOGRAPHİE)

RöntgenoİGjik olarak üriner sistemin tetkikini sağlıyan intrave-nöz piyelografiye, ürografi. veya .dessejgjgn pıyelogral’i de denity Jinekolojik kliniklerinde kendisinden oldukça sık istifade edilen bir. metoddur.
Teknik kısaca şöyledir: Hastanın evvelâ ‘ lavman veya yağlı bir müshil ile purje edilmesi lâzımdır vs- muayeneden evvelki 12 saat içinde ağızdan herhangi bir yiyecek almaması hastaya söylenmelidir. Hasta idrarını ettikten sonra masaya yatırılır. Programları, gereği gibi manalandırabilmek için Fşyyelâ direkt bir grafi çekilir. İntravenöz piyelografide kullanılan preparatlar pek muhteliftir (neoiopax, diodrast, urografin, v.s.). Dozajları, terkiplerindeki iyot

ÖZEL MUAYENE USULLERİ

miktarına göre değişir. Meselâ urograıin’in % 76 lık solüsyonundan intravenöz olarak 20 cc. kullanılır. Bu doz çocuklarda 15,vcc., bebeklerde 10 cp. dir. Filmler injeksiyondan(Ş veya^’î^ ?Ö, f5, O dakika sonra alınır. Nihayet son olarak bir de ayakta film çekilir. Böylece böbrekteki vaziyet değişikliklerinin mevcudiyeti tesbit edilir.

întravenöz piyelografi ile, üriner sistemin bütünü ve böbreklerin fonksiypnu hakkında, sistoskopi ve ureter katerizasyonu yapılmaksızın, geniş bir malûmat elde edildiği gibi, bu metodlarm yapılmasının kontraindike olduğu vakalarda aydınlatıcı bir metod manasım taşır. Bilhassa genital organlardan menşeini alan büyük tümörlerde uriner sistem, hususiyle ureter’îer üzerine bir tazyik olup Olmadığı, bu tazyikin mevcudiyeti halinde, tazyik ve itilmenin durumu hakkında itimada şayan bilgiler elde edilir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ