İzovalerik Asidemi

Lösinin yıkımı sırasında izovalerik asidin, 3-metil-krotonik aside dönüşümünü katalize eden izovalerik CoA dehidrogenaz’ın yetersizliği sonucu oluşur.

Hastalık, doğumdan sonraki ilk günlerde kusma ve ağır asidoz ile başlar. Letarji, konvülsiyonlar ve koma gelişerek ölümle sonlanır. Kusmalar pilorstenozunu düşündürecek kadar şiddetlidir. Terli ayaklarda karakteristik koku bulunabilir. Hastalığın daha hafif tipinde bulgular sütçocuğunda veya ilk yaştan sonra ortaya çıkar.

Ağır keioasidoz, nötropeni, trombositopeni ve bazen pansitopeni vardır. Bazı hastalarda hipokalsemi, orta ve­ya ağır bir hiperamonyemi görülmüştür. Ayrıca hiperglisinemi de bildirilmiştir.

Tanı, vücut sıvılarında ve özellikle idrarda izovalerik asit ile izovalerik glisin artışının gösterilmesine dayanır, îzovalerik asit uçucu bir asittir ve idrardan kolayca kay­bolabilir. İzovalerik glisin ise stabil bir bileşim ol­duğundan tanı yönünden daha güvenilir bir ölçümdür. Doku kültürlerinde deri fibroblastlarında enzimin öl­çümü tanıyı kesinleştirir.

Tedavide ilke, hidrasyon ile izovalerik asitin vücut­tan uzaklaştırılması ve metabolik asidozun düzeltil­mesidir. İzovalerik glisin, üriner klirensi yüksek olan bir maddedir. Bu nedenle glisin (250 mg/kg/gün) verile­rek izovaleril glisin oluşumu arltırılmaya çalışılır.

Glisin ile yeterli bir klinik ve biyokimyasal düzelme elde edilmezse, kan değişimi ve periton dializi gerekebi­lir. Akut nöbet düzeldiğinde hastalara düşük proteinli diyet verilmelidir. Erken dönemde uygun tedavi ile nor­mal bir mental gelişme sağlanabilir.

îzovalerik asidemi otosomal resesif geçer. Toplumda­ki sıklığı bilinmemektedir.

Mültipl Karboksilaaz Yetersizliği (Biotin Ütilizasyonu Defektleri)

Biotin vücuttaki tüm karboksilazların (piruvat kar­boksilaz, propionil CoA karboksilaz, 3-metiIkrotonil CoA karboksilaz ve asetil CoA karboksilaz) kofaktörü olarak rol oynayan bir vitamindir. Bu karboksilazların ikisi, izolösin ve valinin metabolik yıkımında rol alırlar. Diyetteki biotin proteine bağlıdır ve bağırsakta biotinidaz etkisi ile serbest bîotine dönüşür.

Karboksilazların aktif şekle dönüşmesi için serbest biotinin, karboksilazların apoproteini ile bağlanması gerekir. Bu bağlanma, holokarboksilaz sentetaz ile kata­lize edilir. Bu enzimde veya biotinidazda yetersizlik, bütün karboksilazlarda işlev bozukluğu ve organik aside­mi ile sonuçlanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ