Hastalıklar

KARPAL TÜNEL SENDROMU En sık rastlanan neden, kronik poliartrittir. Diğer etkenler ise şunlardır: Bilek fraktürleri,...
PERİARTERİTİS NODOZA Periarteriitis nodosa primer bir arter hastalığı olup en çok orta yaşlı erkeklerde (%...
TÜMÖR TEDAVİSİ SİTOSTATİK TEDAVİ İLKELERİ Tümör tedavisi bölümünde çeşitli organ karsinomlarının, lenfomaların, lö-kozların ve sarkomların...
YAŞLILIK KALBİ Sinonimleri: Cor senilis, coer senil, senil kalp hastalığı. İleri yaşlarda meydana gelen koroner...
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Akut böbrek yetmezliği denince glomerüler filtrasyonun reverzibl şekilde azalması anlaşılır. Daha ziyade...
TİROİD HORMONLARI Endikasyonu: Tiroidin habis tümörleri. Yan etkileri: Taşikardi, sıcaklık hissi, nervözite, tremor gibi hipertireodizm...
CÜZZAM (Lepra) Etkeni Mycobacterium leprae’dir. Aside dirençli, intrasellüler bir bakteridir. İnsanlarda bulaşma deri ve burun...
VEBA (Pestis) Etkeni Yersinia (Pasteurella) pestis’tir. Gram negatif bir kokobasildir. Parelerden insanlara pirelerle taşınır. Kuluçka...
GAZLI GANGREN (Clostridial myonecrosis) Gazlı gangren Clostridia perfringens, Cl.novyi, Cl.septicum ve CI. fallax gibi birden...
SEPSİS Sepsis (septisemi), bir septik odaktan kalkan bakterilerin kana geçmeleri ve hemen bütün organlarda septik...
HUMMAİ RACİA (Febris recurrens) Etkeni Borrelia recurrens’tir. Bit ve kenelerle insana geçen bir spiroket hastalığıdır....
SITMA (Malaria) Etkeni, sporozoa grubundan plazmodiumlardır. 4 tipi vardır: Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. Sıtma,...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »