Böbrek ve İdrar Yolları Patolojisi

Bu hamartom; düz kas, kan damarları, yağ karışımın­dan oluşmuştur; korteks veya medullada yerleşmiştir. Tuberosklerozla ilişkili...
Spindle (iğsi) hücrelerden oluşan böbreğin en sık görülen benign tümörüdür. Makroskopik olarak; medullada sert beyaz...
Bunlar renal tübüler paternden gelişen benign epitelyal tümörlerdir. Makroskopik olarak; genellikle çapı 20 mm’den küçük...
Bunlar her ne kadar nadiren klinik bir probleme ne­den olsalarda; postmortem inceleme tüm hastaların yaklaşık...
Orak hücre hastalığında; vasa rectaların vasküler oklüzyonu; papiller nekroza buda hematüri ve poliüriye neden olur.
Renal enfartüsün bu nadir şekli ciddi hipotansiyon; en sık hipovolemik şok, ciddi sepsis ve eklampsi...
Renal infarktlar; genellikle embolinin renal arter dal­larından geçişinden oluşur. En sık nedenleri; • Atheromatöz materyalin...
Renal enfarktüs oluşumunun iki mekanizması vardır; embolik infarkt ve difüz kortikal nekroz.
TTP ve HUS aynı hastalık proçesi olarak düşünülmüşlerdir ama trombotik lezyonlar farklı lokalizasyon ve dağılımdadır....
Çocukluk HUS’ndan daha sıklıkla fatal’dir ve aşağı­daki durumlarla ilişkilidir; • Hamilelik; postpartum aylar sonra oluşur....
Genellikle 4 yaş altındaki çocukları etkiler. Etiyolojisi bilinmez, ama prognozu diğer iki tipten daha iyidir.
HUS’ün 3 tane subtipi vardır; çocuklar, erişkin ve sekonder.
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »