KALP TÜMÖRLERİ

Vücudun başka yerindeki tümörlerde olduğu gibi, kalp tümörleri de yer işgal etmenin etkileri ile kendilerini belli ederler ve ileri dönemlere kadar asemptomatik kalabilirler. Eğer saplı ise, kan akımının geçici olarak engellenmesine ait bulgular saptanabilir. Eğer frajil bir tümör ise emboliye; eğer epikardiyal yüzeye süratle invaze olursa hemoperikardium ve tamponadına ait bulgular ortaya çıkabilir.

Tümörler her yaşta görülebilir. Altı yaş gibi çocuklarda ve 70 yaşın üzerindeki yaşlılarda olabilir.

En sık görülen lezyon olan benign myxoma primer benign kalp tümörlerinin yaklaşık %75 ini teşkil eder . Tümöral kitle düzgün, sert, küre şeklinde , enkapsüle bir kitleden jelatinöz gevşek bir yapıya kadar değişebilir, %80’i saplıdır. %75 den fazlası sol atriumda septuma yapışmıştır. Ancak sağ atrium ve nadiren ventriküllerde de görülebilir.

Malign tümörler esas olarak sarkom, ensık rabdomyosarkom ve anjiosarkomdur. Nadiren malign teratomlarda görülür.

Metastatik tümörlerin hemen tümü kalbe metastaz yapabilir. Hepatomalar ve ranal celi karsinomlar hepatik venler ve inferior vena cava yoluyla kalp içersine direkt olarak yayılabilir.

Klinik Bulgular

Bazı myxoma’larla ateş, kilo kaybı ve anemi gibi sistemik semptomlar bildirilmiştir. Laboratuvar çalışmaları artmış bir sedimantasyon hızını, artmış gamma globulin ile, SGOT ve LDH değişik derecelerde yükselmesini gösterir.

Kalp tümörleri değişik klinik bulgular verirler. Klasik olarak saplı bir sol atrium myxoması mitral orifis içine “ball valve aetion” yaparak akımı engelleyip mitral darlığını taklit edebilir. Bir kapakçığın biçimini bozarak mitral yetmezliğine neden olabilir. Hastanın pozisyonu ile değişen üfürüm tanı koydurucu olabilir.

Özellikle kardiyovasküler hastalığın hikayesinin olmadığı genç bir kimsede vasküler obstrüksiyonun aniden ortaya çıkması, parçalanan sol atrium myxomasının embolisini’ düşündürmelidir.Eğertanıemboliden histolojik olarak konulursa erken müdahale yapılmalıdır. Karışık gizli semptomlar, kalp siluetinin bozulması veya izah edilemeyen tamponad yada obstrüksiyon tanıyı düşündürmeli ve ekokardiyografi anjikardiyografi yapılarak kesin tanı konulmalıdır.

Ayırıcı Tam

Kardiyak bir tümör çeşitli valvüler lezyonlarla kanştırılarabilir ve hatta anjiokardiyografi dahi tümörü atrial bir trombüsten ayırt ettiremez.

Tedavi

Hemodinamik ve embolik tehlikelerinden dolayı tümörün cerrahi olarak çıkarılması uygundur. Myxomanın malign potansiyeli iyi tanımlanmamışsa da, nüksler bildirilmiştir. Bu nedenle pedikülün tabanı ile beraber eksizyonuna çalışılmalıdır. Tümörün rezeksiyonunun aciliyeti tümörün kendini ne şekilde belli ettiğine bağlıdır. Embolizasyon ve önemli hemodinamik bozukluklar aciliyeti gerektirir. Hafif intermittant semptomlar elektif cerrahiyi gerektirir.

İntraluminal myxomaların aksine, sarkomlar tanı konulduğu zaman nadiren lokalizedirler. Cerrahi tümör basısını ortadan kaldırmak ve histopatolojik tanı konulmak için cerrahi müdahale yapılabilir. Bazı durumlarda radyoterapi etkili palyasyonu sağlayabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ