KARDİAK SENKOP

KARDİAK SENKOP
Beyaz senkop adı ile de anılır. Gerçekte total senkoptur. Tenef­füs ve kalp sistemi durmuştur. Senkop ya primerdir, kalp durmuş­tur ve sekoaderdir, solunum senkobunun devamı olarak ortaya çı­kar. Kalp durması tedrici, anoksinin terminal safhası olarak ortaya çıkar. Klinik belirtiler bir evvelkinde tarif edilenlere uyar. Ayrıca yüz soluk, kalp seslerinde duyulmayış, nabzın alınamaması ve tan-sion arterielin alınamaması da tesbit edilir.
Tedavi: Yapılacak tedavi hastanın cerrahi vasatın içinde veya dışında bulunuşuna göre değişecektir. Daha doğrusu, hasta cerrahi vasatta ise hayat kurtarıcı radikal uygulamalar müracaat edilecek­tir. Cerrahi şartların temin edilemediği durumlarda ise eldeki im­kânlarla azami netice randıman alınmaya gayret edilecektir.
Ameliyathane şartları mevcut değilse, hasta derhal düz bir ye­re yatırılmalı, vücudunu sıkan her şey gevşetilmeli ve derhal suni teneffüse geçilmelidir. Bir evvelki bölümde anlatılan suni solunum çarelerinden herhangi biri tatbik edilebildiği gibi daha iyisi ağız ağı-za solunum yaptırılmalıdır. Bu arada presternal masaj da yapılma­lıdır. İmkân mevcut ise intra kardiak adrenalin yapılmalıdır.
Hasta, ameliyathane şartlarında bulunuyorsa hemen yeterli ok­sijen temin edebilmek için oksijen tedavisi uygulanmalıdır. Bu iş için üzerinde manometresi bulunan bir oksijen bomba veya tübü ile muhtelif kalınlıkta tüpler ve bir maske yeterlidir. Maske hastanın ağzına tatbik edilir ve bombadan gelen oksijen maskeye bağlanan tüp aracılığı ile hastaya nakledilir. Bu durum yeterli olmakla bera­ber bazı ahvalde hastayı entübe edip trakea yolu ile oksijen verilme­si gerekebilir. Bu sonuncusu daha emin bir yoldur. Teneffüsün bu yolla temin ve idamesine çalışırken kalbe tesir edip çalışmasını te­min etmek için aşağıda belirtilen çarelere baş vurulur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ