Karın cildinde değişiklikler

Karın cildinde değişiklikler :

Keza deride ve bilhassa karın duvarında husule gelen değişiklikler de, gebelik diyagnozu için ehemmiyet arzeder. Derideki gebelikle alâkalı spesifik değişiklikler bütün organizmada husule gelir. Bu arada bilhassa karın derisinde hususi bir yumuşama meydana çıkar ve neticede gerilme çizgileri, gebelerin % 90 ında görülür. Bunlara striae cutis distancae gravidarum veya stria gravidarum denir. Eskiden bu çizgilerin, büyüyen uterus dolayı-siyle karın duvarının pasif olarak gerilemesi neticesinde husule geldiği ve böylece saf fizikî bir olay olduğu zannedilmişti. Yapılan araştırmalar, derinin aktif biyolojik değişiklikleri ile meydana geldiğini göstermiştir. Sebep, deri altı dokusu ve kutis ile ilgilidir. Kutis dokusunun elastik lifleri birbirinden ayrılır ve dola-yısiyle, altında bulunan ve damardan zengin olan subkutan doku gebelik dolayısıyla incelmiş olan epidermiş tabakasından kolayca görülür. Bunlar taze stria’lardır. Gebelerin sadece ‘% 10’unda husul gelmez. Gebelik strîa’lan, doğumdan sonra da devamlı olarak kalırlar. Fakat tazeliğini kaybederek sikatrize olurlar ve beyaz inci veya sedef gibi izler bırakırlar. Böylece eski stria’lar rneydana gelmiş olur. Gebeliklerin sayısı arttıkça, eski stria’ların yanında taze stria’lar da aşikâr olarak görülür. Böylece eski ve yeni stria’ların birbirini çaprazladıkîarı göze çarpar. Stria’ların çokluğu veya azlığı, tabiî bahis konusu olan şahsın dokusunun elastikiyeti, dert altı dokusunun yağlanması ve gerilmesi ile ilgilidir.
Fakat gebelik dışında da karın derisinde, gerilmeden mütevellit çizgiler husule gelebilir. Bu haller bilhassa genç kızlarda harici yaşama şartlarının anî olarak değişmesiyle, kısa zamanda şişmanlama neticesinde, keza karın içi tümörlerinin ani büyümesiyle, karında mevcut asit dolayısiyle husule gelebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ