KRONİK MEDİASTİNİTİS

Kronik mediastinitis en spesifik granulamatöz hastalıklarda görülür. Mediastinal fibrois ve mediastende soğuk apseler vardır. His-toplazmoz, Tüberküloz Actinomiçes, Nokardiya, Blastomyçes ve sifiliz suçlanmaktadır. Amip apseleri ve echinococ kisti gibi parazitik hastalıklar diğer nadir sebeplerdir. Genellikle tüberküloz veya histoplazmoz görülür ve mediasten lenf nodları tutulur. Özefagus obstrüksiyonu oluşabilir. Komşu mediastinal yapılar da enfekte olabilir. Granülomatoz mediastinit ve fibroza sebep olan mediastinitin aynı hastalığın iki farklı tablosu olduğu düşünülmektedir.

Mediastinal fibrozis terimi, idiopatik, fibroz, kollajenöz veya sklerozan mediastinitle eş anlamlı kullanılmaktadır. Seksenin üzerinde mediastinal fibrozis vakası bildirilmiştir. Fakat bunlardan %16’smın sebebi belirlenebilmiştir. Bu vakaların %90’dan fazlası histoplazmasise bağlıdır. 103 granülomatoz mediastinitis vakasının yalnızca %25’inin sebebi belirlenebilmiştir. Bilinen en sık sebep histoplazmozis’dir (%60). ikinci sırada tüberküloz gelmektedir

Mediastinal hastalıkların yaklaşık %85′ inde şu semptomlar oluşur: %82 vakada vena cavasüperiorobstruksiyonu: %6 vakada pulmoner arter tıkanması ve %3 vakada özefagus obstruksiyonu, nadiren vena cava inferior obstriksiyonu veya torasik kanal, artrium, laringeus inferior siniri veya satellit ganlion tutulumu olabilir. Pek çok yapı aynı anda tutulabilir.

Granülamatoz mediastinitisli hastaların %75’i semptomsuzdur, ve hastalık göğüs filmlerinde mediastinal kitle şeklinde farkedilir. Hastaların %75’inde kitle sağ trakeal bölgededir. Semptomlu olan %25 hastanın yaklaşık yarısında vena kava süperior obstriksiyonu ve üçte birinde özefagus obstriksiyonu oluşur. Nadiren hastalarda bronş obstriksiyonu, bronko-özefajial fistül veya pulmöner venlerde obstriksiyon görülebilir.

Mediasten tüberkülozu veya mantar apseleri nadiren vertebra sternum kenarlarına doğru yayılabilir. Sekonder olarak kosta ve kosta kıkırdaklarında enfeksiyon ve drene olan çok sayıda sinir kanalları oluşur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ