MEDİASTEN ANATOMİSİ

Mediasten plevral kaviteler arasındaki bölgedir. Mediasten önde suprastemal çentikten ksifaid çıkıntıya kadar ve arkada birinciden onbirinci torokal vertebraya kadar uzanır; üstte boynun fasial düzlemleriyle direk ilişkilidir; altta retroperitoneal fasial düzlemle ilişkili diyafragmatik açıklıklara rağmen diyafragma ile sonlanır.

Burkell’in sınıflandırmasına göre :

Anterior mediastende, timus bezi, lenfnodları, ascenden ve transvers aorta, büyük damarlar ve areolar doku bulunur.

Orta mediastende; Kalp, perikard, trakea, akciğer hilusları, frenik sinirler, lenf nodları ve areolar doku bulunur.

Posterior mediastende; sempatik zincirler, nervus vagus özefagus, torasik kanal, lenf nodları ve çıkan aorta bulunur.

Mediastende bir çok konjenital anomali olabilir. Sağ ve sol hemitoraksla ilişkili anterior mediastinal plevradaki bir defekt insanda nadirdir. Anterior Mediastenin retro sternal kısmı normalde incedir, ve bir taraf plevral boşluğa doğru genişlemesiyle mediastinal herniasyona veya mediastinal plevranın karşı tarafa doğru kaymasına sebep olabilir. Mediastenin yerinden kaymasına kitle veya buraya biriken hava, sıvı, kan, lenf sıvısı., v.b durumlar sebep olurlar ve vital fonksiyonları bozabilirler. Trakeal bası, vena kava tıkanması ve özefagus obstrüksiyonu gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Mediastinal shifte sebep olan bir hemi toraksta patolojik proçes olduğunda mediasten laterale doğru yer değiştirir. Fibrosis ve geçirilmiş bir pnemonektomi mediasteni aynı tarafa doğru çekebilir. Açık pnömotorax ve masif hemotoraxda mediasten etkilenen taraftan öteye doğru yer değiştirebilir. Açık pnömotorax solunumla birlikte değişen paradoksal mediastinal sift meydana getirir ve efektif ventilasyon yapılamaz. Akut mediastinal yer değiştirmelerde, hipoksi veya venöz dolgunluk gelişebilir ve düşük kardiak output, taşikardi, aritmi, hipotansiyon veya kardiak arrest’e sebep olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ