MEDİASTİNAL KİTLELER Klinik Bulgular

Semptomlar malign hastalarda benignlere göre daha sıktır. Hastaların üçte biri semptomsuzdur. Hastaların %50’sinde öksürük, wlıee-zing, solunum sıkıntısı ve tekrarlayıcı akciğer enfeksiyonu gibi solunum sistemi semptomları vardır. Hemoptizi nadiren de kist muhtevasının ağızdan gelmesi olabilir. Hastaların % 10′ unda göğüs ağrısı, kilo kaybı ve disfaji eşit sıklıkta görülür. Miyasteni, ateş ve vena cava superior tıkanıklığı hastaların %5’inde görülür.

Şu semptomlar kanseri düşündürür; ve bunlarda prognoz daha kötüdür: Boğuk ses (seskısıklığı), Horner Sendromu, şiddetli ağrı ve vena cava superior tıkanıklığı. Malign tümörler şilotaraksa sebep olabilirler. Timoma, myasteni, hipogammaglobilinemi, Whipple hastalığı, eritrosit aplazisi ve cushing hastalığı ile birlikte bulunabilir. Hipoglisemi; mezotelyoma, teratoma ve fibromaların nadir komplikasyonlarındandır. Feokromasitoma, ganlionöromada hipertansiyon ve diare meydana gelir. Nörolojik tümörler kord basıncı ile nörolojik semptomlara sebebiyet verebilirler, ayrıca hipertrofik osteoartropati ve peptik ülserle birlikte de olabilirler.

A.Nörojenik Tümörler: Nörojenik tümörler hemen daima posterior mediastende, sıklıkla da üst kısımda yerleşirler. İnterkostal ve sempatik sinirlerden köken alırlar. Nadiren vagus frenik sinir de tutulabilir. En sık sinir kılıfından kaynaklanan schwannoma rastlanır genellikle benigndir. Nörolojik tümörlerin %10’u maligndir. Malign tümörler genellikle çocuklarda görülürler. En sık rastlanan malign tümörler sinir hücrelerinden köken alanlardır. Nörolojik tümörler çok sayıda veya saplı olabilirler, ve intervertebral foramende genişlemeye sebep olabilirler. Bu gibi vakalarda, spinal kanal içine büyüme varsa, CT scan gereklidir, ayrıca miyelografi de gereklidir. İki taraflı tümörler önceden iki operasyonla çıkarılıyordu. Son zamanlarda tek operasyonla daha başanlı sonuçlar alınmaktadır.

Orta mediastende bulunan feokromasitomaların yeri I131-meta-iodobenziquanidine kullanılarak tesbit edilebilir.

B.Mediastenin Kistik Lezyonları: Mediasten kistleri, perikard, bronşlar özefagus veya timustan kaynaklanabilir. Perikard kistleri sprinwater (menba suyu) veya mezotelial kist şeklinde de isimlendirilir, %75’i kardiofenik açı yakınında yerleşmiştir, bunların %75’i de sağdadır. Bunların %10’u gerçekte, perikard boşluğu ile ilişkisi olan perikard kesesinin divertikülüdür. Bronkojenik kistler ana bronşlara veya trakeaya bitişiktir ve bunlar da sıklıkla carinanın hemen altındadırlar. Histolojik olarak kıkırdak ve benzeri bronş elemanı ihtiva ederler ve solunum sistemi ep-teli ile çevrelenmişlerdir. Sindirim sistemi kistleri, özefagus kisti, enterik kist veya sindirim sistemi duplikasyonu gibi birkaç değişik isimle bilinirler. Kistler özefagus veya mide mukozasında olduğu gibi squamoz epitelle örtülebilirler. Nadiren enterojenik kistler vertebra anomalileri ile birlikte olurlar. Mediastendeki kistlerin yaklaşık %10’u nonspesifiktir ve sınırları tam ayrılamaz.

D.Lenfomalar: Lenfomalar genellikle yaygın lenfomanın mediastene metastazı şeklinde ortaya çıkarlar. Nadiren, lenfosarkoma, Hodgkin hastalığı veya Retikuİum hücreli sarkom primer olarak mediastenden başlayabilir.

C.Teratodermoid Tümörler: Ön mediastende en çok rastlanan kistlerdir. Hem solid hem de kistik olabilirler ve diş kıl ihtiva edebilirler. Mikroskopik olarak ektoderm, endoderm ve mezoderme ait yapılar görülür. Nadiren bu tümörler, plevra boşluğuna, akciğere, perikarda veya vasküler yapılar içine rüptüre olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ