Motilite

Depo, karıştırma, triturasyon ve boşaltma işlemleri midenin müsküler tabakası tarafından yerine getirilir. Peristaltik dalgalar korpusta meydana gelir ve pilordan geçer. Düz kas taba-kasınının kalınlığı antrumda artar ve midenin distalinde izlenen kuvvetli kontraksiyonları yapar. Pilor kimusun azar azar duodenuma geçmesine izin veren bir sfınkter gibi görev yapar.

Büyük kurvatür yakınında fundus kasları içine yerleştirilen pacemaker dış longitu-dinal tabakadan pilora doğru geçen düzenli (3/dk) elektrik uyarıları (temel elektrik ritmi) üretir. Her uyarıyı daima bir peristaltik kont-raksiyon takip etmez ancak bu uyanlar maksimum peristaltik hızı tayin eder. Peristalsiz-min sıklığı aşağıda bahsedilen değişik uyarılarla ayarlanmaktadır. Her bir kontraksiyon alttaki sirküler kasların pacesetter potansiyeli ile ardışık depolarizasyonunu izler.

testis

Peristaltik kontraksiyonlar antrumda korpustakinden daha kuvvetli ve distale ilerledikçe daha hızlı hareketlidir. Gastrik kimus peristaltik dalgalarla huni şeklindeki antral kışıma itilir. Her peristaltik dalgada duedo-numa itilen muhteviyat ilerliyen dalganın şiddetine ve pilorun kapattığı miktara bağlıdır. Antral huniye iletilen muhtevanın çoğu geriye doğru hareket eder ve antral lümendeki

basınç artar. Duedonuma her peristaltik dalga ile 5-15 mi girer.

Boş gastrik tümenin hacmi sadece 50 ml’dir. Mide reseptif relaxation denilen bir yolla intra lüminal basınç artmaya başlamadan önce 1000 mi yi yerleştirebilir (alabilir). Reseptif relaksasyon vagal reflexlerle ortaya çıkan ve vagatomi ile ortadan kaldırılabilen aktif bir usuldür. Peristaltik hareketler yemekten sonra distansiyonun uyarısıyla başlar. Çeşitli faktörler kontraksiyonların hızı ve kuvvetine ve midenin boşalma hızına pozitif veya negatif yönde tesir ederler. Midenin vagal reflexleri peristaltik hareketler üzerinde kolaylaştırıcı etkiye. sahiptir. Yemeğin hem textürü hem de volümü midenin boşalmasının regülasyonunda rol oynar. Midenin parçalamaya çalıştığı ufak parçalar büyüklere nazaran daha kolay boşaltılırlar. Kimusun osmola-litesi ve kimyasal yapısı düedonal reseptörler tarafından algılanır. Eğer osmolalite 200 mosm/L den fazla ise boşalmayı geciktiren uzun bir vagal refleks (Entero gastrik refleks) aktive olur. Gastrin boşalmanın gecikmesine sebep olur. Boşalma üzerinde fizyolojik etkili, kanda dolaşan tek gastro intestinal hormon GASTRİNdir.Açlık durumunda gastrik sıvının miktarı 500-1500 ml/gün arasında değişir. Her yemekten sonra mideden yaklaşık olarak 1000 mi sekrete edilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ