Neoplastik hastalıklar

Prostatik karsinom

Prostata ait bir adenokarsinomdur . Erkeklerde görülen ikinci en sık kanser tipidir ve insidansı artış göstermektedir. 55 yaş öncesinde nadir gözlenirken, 60 ile 85 yaşları arasında pik insidansa ulaşmaktadır.

Etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir, fakat her­halde hormonlarla ilişkilidir (azalmış androjenler).

Prostat periferindeki esas prostatik bezlerden gelişmektedirler. Bu nedenle, üretral obsturksiyona bağlı mikturisyon zorluğu gibi semptomlar gelişme­den önce sıklıkla tümör iyi yerleşim göstermektedir. Gerçekten bazı tümörler oldukça yaygın metastaz­lara sahip olsa bile sessiz kalabilmektedir.

Temel davranışlarına bağlı olarak üç gruba ayrıla­bilirler

• Latent: iyi differansiye karsinom küçük bir alanda toplanmıştır, yaşlı insanların prostat bezlerinde insidental olarak bulunmaktadır. Uzun bir zaman dili­minde prostata sınırlı kalmaktadır.
• invaziv: lokal olarak invaze olur ve metastaz yapar.
• Okkült: primer bölgede klinik bulgu vermezken, metastatik hastalık şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Makroskopik olarak, diffüz, sert alanlar mevcuttur. Beyaz doku, fibromüsküler prostatik stromal dokular­la birleşmektedir. Prostat kapsülü dışındaki bükülme ve gerim sıklıkla sert ve düzensiz kitle oluşturur ki bu da rektal muayene ile palpe edilebilir.

Mikroskopik olarak, büyük çoğunluk differansiye glandüler paterne sahiptir (iyi prognoz); küçük kısım ise asiner patern içermeyen az diferansiye hücre tabakalarına sahiptir (kötü prognoz).

Yayılım:

• Direkt: mesane tabanına ve komşu dokulara. Uretra obstruksiyonuna sebep olabilir (miksiyonda zorluk) ve üreterleri tıkayarak hidronefroz oluşturabilir.
• Lenfatik: pelvik ve paraaortik nodlara.

• Hematojen: en sık kemiğedir fakat akciğerler ve karaciğere de olmaktadır.

Kemik metastazları litik ve kemik destrüksiyonu ile birlikte olmaktan ziyade tipik olarak sklerotiktir ve kemik yapımı ile birliktelik göstermektedir (radyogramda dens görünüm).

Klinik özellikler:
• Üriner semptomlar (idrar akımını başlatmakta gecikme, zayıf idrar akımı, terminal damlama).
• Rektal muayenede sert, düzensiz prostat.
• Kemik metastazları: ağrı (özellikle sırt ağrısı), kırık­lar, anemi.
• Lenf nodu metastazları.
Tanı:
• Görüntüleme yöntemleri: ultrasonografi, X ışınları, izotopla kemik taraması.
• Biyopsi: biyopsi materyalinde, immunohistokim-yasal olarak prostat spesifik antijenin (PSA) ve pros­tat spesifik asit fosfatazın (PSAP) ortaya konulması.
• Seroloji: PSA ve PSAP, hastalık için serum tanım­layıcısı olarak da kullanılabilir. Metastatik hastalık olduğunda seviyelerinde önemli bir yükselme olmak­tadır.
Tedavi-Birçok prostatik karsinom büyümek için testosterona ihtiyaç duymaktadır ve yaklaşık %75 hasta androjen düzeylerini azaltıcı tedavi modalitelerinden yarar görmektedir, örneğin orşiektomi ya da östrojenik ilaçlarla tedavi veya luteinize edici hormon salgılatıcı hormon agonistleri tümör regresyonunu indükleyebilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ