Non-Hodgkin lenfoma (NHL)

NHL’ler Hodgkin hastalığı dışındaki tüm lenfomaları kapsar. Genellikle orta ve ileri yaşların hastalıklarıdır ve erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir.
Etiyoloji pek az anlaşılmıştır ancak bazı faktörler öne sürülmüştür:

• immünsüpresyon: primer immünsüpresif hastalık­larla birlikte görülme insidansı yüksektir (örn. X’e bağlı agamaglobulinemi)
• lenfotropik virüs infeksiyonları örn. EBV, HTLV-1, HIV
• toksik kimyasallar
• radyasyon

Birçok lenfoma tipinde kromozomal translokasyonair görülür:
• Burkitt lenfoma: 8; 14 translokasyonu
• Folliküler B hücreli lenfoma: 14; 18 translokasyonu

• Küçük veya büyük hücreli difüz lenfomalar: 11;14 translokasyonu

Evrelendirmenin sonuna eklenen “A” sistemik semptom­ların olmadığını “B” ise olduğunu gösterir, örneğin; MleB diaframın her iki tarafındaki lenf nodlarının yanı sıra lokaiize ekstralenfatik bir bölgenin tutulduğunu ve sistemik semptomlar olduğunu gösterir.

Bu translokasyonlar bir onkogenin ya da onkogen regülatör geninin anormal bir bölgeye taşınmasıyla onkogenin ekspresyonunun artmasına neden olarak neoplazik transformasyona yol açar.
Malign lenfomalarda tümör, gelişim basamak­larının birinde takılıp kalmış bir hücre kionu anlamına gelir.NHL’lerin büyük çoğunluğu (%90’dan fazlası) fol-likül merkez hücresinden köken alan B hücreli lenfomalardır. Bu tümörlerin yapısı folliküler veya difüzdür.
NHL’nin klinik belirtileri Hodgkin hastalığına benzer ancak heterojen yapısı nedeniyle daha çeşit­lidir. Hastaların büyük çoğunluğu, periferik lenf nodu bölgelerinin bir veya daha fazlasında asimetrik ağrısız lenf nodu şişliğiyle başvurur. Ancak, HD’ye göre ekstranodal başlangıç daha sıktır, tüm NHL vakalarının %20’sinde ekstranodal başlangıç olur.
En sık karşılaşılan ekstranodal bölgeler orbita, nazofarinks, tonsiller, gastrointestinal sistem, deri ve kemikleri içerir.
Sistemik belirtiler HD’dekiler kıyasla daha az belir­gindir ancak ateş ilerlemiş hastalığın göstergesidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ