NÜKLEER MANYETİK REZONANS GÖRÜNÜMÜ

Nükleer manyetik rezonans (NMR) son zamanlarda ortaya konan bir görüntü modeli olup CT scan avantajlarını nonionize radyasyon kullanarak ultrasound avantajıyla birleştirmekte ve arzulanan planda tomografiyi de temin etmektedir.

Dokuların metabolik işlevleri ve fizyolojik durumu hakkında bilgi temin ettiğinden nükleer tıbbın birçok avantajına sahiptir.NMR kan akımı hakkında da bilgi temin edebilir. Görüntülemenin yapıldığı enerji hududlannda NMR’nin biyolojik hastalık etkisi gösterilmemiştir.

NMR görüntülenmesi bugün sadece hidrojen protonlarıyla yapılmaktadır. Bu protonların nükleusları değişken sayıda partiküllere sahiptirler ve mıknatıs olarak davranırlar. Bu nükleuslar çeşitli yönlerde dönerler, ancak kuvvetli bir manyetik sahaya toplandıklarında nükleus aksları manyetik saha ile uyumlu şekilde sıraya dizilirler. Bu nükleuslar, manyetik saha kuvveti için spesifik yankı sıklığındaki zayıf radyo dalgalarına maruz kaldıklarında açılırlar ve magnetik sahaya karşı sıralanırlar. îlk yönlerine döndüklerinde absorbe ettikleri sıklıkta radyo dalgaları neşrederler.

Radyo dalga sıklığı saha kuvvetiyle orantılıdır, bu nedenle eğer manyetik saha nonunıform kılınır ve sahagradient dağılımı bilinirse, elde edilen sıklık görüntülenen plandaki hidrojen dağılımı hakkında bilgi verir. İşaretin kuvveti sadece hidrojen dansitesi yansıması değil 2 gevşeme parametresinin Tj ve T2 yansımasıdır. Bunlar dokuların fiziki ve kimyasal faktörlerine bağlıdır (elemental kompozisyon, moleküler yapı, ısı, viskozite vb.) T nükleusların kendilerini dış manyetik saha ile sıraya sokmalarındaki hızla oranlıdır; T radyo dalgalarının nükleer neşredilişindekı gecikme hızını temsil eder. Berrak sıvılar genelde uzun T1 zamanına sahiptir.

NMR’nin kan akımı çalışmasındaki bir özelliği, bilgi kazanma olayının başarılmasının yaklaşık 50 mili saniye olmasına dayanmaktadır. Eğer hidrojen iyonları görüntüleme planından daha hızlı hareket ederlerse, işaretleri kaybolacaktır. Bu nedenle kan akımıyla çalışmak mümkündür, zira hızlı hareket eden protonlar işaret vermezse daha yavaş hareket edenler bir işaret yayacaklardır ki bunların kuvveti akımın sürati ile orantılıdır.

Bu gün iki tip NMR görüntüleyicisi kullanılmaktadır. Bir tanesi, mukavemet eden mıknatıstır ve diğeri ise süper iletici mıknatıstır ki, son derece düşük ısılarda elektriğin tellerden hiç dirençsiz akması prensibi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu derece soğutmayı elde edebilmek için, büklümler etrafından sıvı helyum kullanılır. Dirençli mıknatıslar rahatsız edicidir ve ağırlıkları insan görüntüsü için saha kuvvetini arttırmaktaki kısıtlayıcı faktörlerden biridir. Dirençli mıknatısın saha kuvvetlendirmesi genellikle 1-1,5 KG hududundadır (KGdulo gauss). San Francisco California Üniversitesindeki süper iletici görüntüleyici 3,5 KG saha kuvvetlendirici olarak fonksiyon görmektedir. Bilgi edinimi için multipl teknikler mevcuttur. Bazıları saturasyon recovery, spın echo, inversion recovery ve serbest endüksiyon çekmesidir.

NMR halen ABD ve Avrupada çeşitli hastanelerde araştırılmaktadır. NMR için en büyük endikasyonlar beyin ve santral sinir sistemi çalışması olarak gözükmektedir . Her iki sekste pelvis, NMR He en iyi şekilde çalışır. Diğer sahalarda giriş yeri böbrekler, retroperitoneum, karaciğer, pankreas mediastinum ve kalp olunca iyi çalışabilirler. Akciğerler daha az iyi şekilde görülürler, ancak nodüller ve akciğer karsinomu iyi araştırılabilir. NMR ile sindirim sistemi iyi çalışılamaz, zira scanning birkaç dakika alır ve peristaltizm ve rastgele bağırsak hareketleri görüntüyü bozar.

Kemik ve omurgalar da NMR ile iyi muayene edilirler. Her ne kadar kemik korteksi iyi belirti vermezse de hemen hiç hidrojen ihtiva etmediğinden süngerli kemik çok sinyal verir, zira protein ve yağ içerir.

NMR’nın dokulardaki kimyasal farklılıkları tayin edebilme kabiliyeti multipl sklerozıs ve dejeneratif beyin hastalıklarının kolay tanısına neden olmaktadır. Kanayan arteriovenöz malformasyonlar ve beyaz veya gri maddelerdeki değişiklikler büyük açıklıkla tespit edilmiştir.

NMR lezyonları malign veya benign veya abse ya da hematom olarak karakterize edebilecektir. Böbrekte çok küçük tümörler kadar inflamatuar değişiklikler ve kanama tayin edilmiştir. Kan damarları kolaylıkla görünmüştür. Duvardaki ateromlar genellikle lipit içermektedirler ve iyi sınıflandırılmışlardır. Adrenal bezler NMR ile mükemmel ayrıntıda görülürler.

NMR’nın CT scanningi kadar iyi olmadığı birkaç saha vardır. Bunlar sindirim kanalı, kemik korteksi ve kalsifiye lezyon çalışmalarıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ