ÖZOFAGUSTA YABANCI CİSİMLER

Tanı Esasları

Yeni alınmış gıda veya yabancı materyal hikayesi

Boyunda veya göğüs orta hattında müphem huzursuzluk, şayet enfeksiyon gelişmişse artan ağrı.

Disfaji

Bazan respiratuvar distress.

Radyografide yabancı materyali veya özofagus tıkanmasının tesbiti.

Genel Düşünceler

Vak’aların çoğu çocuklarda meydana gelir. Mental olarak rahatsız hastalar sıklıkla yabancı cisimleri alırlar. Özofagus özellikle dişsiz hastalarda, etli gıdaların sıkışması ile tıkanır. Bu gibi şeylerin çoğu üst torasik darlığa girdiğinde özofagusta tutulur. Diğerleri aortik arkus, sol ana bronkus seviyesinde veya hemen kardioözofageal birleşim seviyesinin hemen yukansında yani tabii anatomik darlık bölgelerinde dururlar.

Klinik Bulgular

A.Semptomlar ve İşaretler: Toraks orta hattı veya boyunda ağrı, büyük şeyler alındığında, özellikle enfeksiyon yabancı cismi sardığında, belirgindir. Orta derecede sıkıntıdan (rahatsızlıktan) tam tıkanmaya kadar değişen disfaji olabilir. Trakeobronşial ağaçta basınç sıklıkla solunum sıkıntısı husule getirir. Pekçok vak’ada tanı anamneze dayanarak konabilir.

B.Radyolojik Bulgular: Radyografi, direkt film olsun veya radyoopak madde kullanılarak olsun, yabancı cismin tipine ve lokalizasyonuna göre özel bilgi sağlar, özofagoskopi, yabancı cismin direkt müşahadesiyle güvenle çıkarılmasına izin verdiği için yalnız tanı değil tedavide de kullanılır.

Ayırıcı Tanı

Özofagustaki tıkayıcı yabancı cisimler, stenoz, kostik striktürler ve tümörler gibi diğer tıkanma sebeplerinden ayırt edilmelidir.

Komplikasyonlar

Özofageal enflamasyon ve enfeksiyon sıklıkla yabancı maddelerin etrafında meydana gelir. Mediastinal yapıların hepsinin içine perforasyon olabilir, bu mediastinitise, komşu büyük kan damarlarından kanama veya apse teşekkülüne götürür. İhmal edilen (çıkarılmayan) yabancı cisimler özofagusun tüm duvarını erozyona uğratır, bir trakeo-özofageal fistül teşekkül eder. Geç striktürler, enflamatuar proçese bağlı olan fibröz dokunun kontraksiyonundan gelişebilir.

Tedavi

Birçok yabancı şeyler (maddeler) kendileri yer değiştirerek güçlük olmadan intestinal yolu baştan sona geçebilirler. Bu özellikle zıpzıp ve metal para gibi düzgün şeyleri yutan çocuklarda söz konusudur. Bununla beraber özofagustaki pekçok yabancı cisimler radyolojik incelemeyi takiben endoskopi ile çıkarılmalıdır. Başarılı çıkarma cismi geçen bir Foley kateterinin geçirilmesi, balonun şişirilmesi, ve kateterin geri çekilmesi ile de mümkündür. Büyük aspiratör kateteri sıkışmış et parçasanın çıkarılması için kullanılabilir. Sıkışmış yabancı cisimleri çıkarmak için özofagotomi nadiren gereklidir.

Sıkışmış et parçasını eritmek için proteolitik enzimlerin kullanımı genellikle başarılıdır, fakat bazan özofagus duvarı yaralanabilir ve özofageal perforasyon olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ