PATENT DUKTUS ARTERİOSUS

Tanının Esasları

Küçük veya orta genişlikte PDA h hastalar asemptomatiktirler ve pulmoner saha üzerinde devamlı bir üfürüm, sert S2 ve periferik nabızlar sıçrayıcıdır.

  • Kalp yetmezliği olan infantlarda zayıf beslenme, respiratuar distress ve sık solunum enfeksiyonları
  • Üfürüm genellikle sistolik, bazen devamlı
  • Genişlemiş nabız basıncı

Genel özellikler

Duktus duvarındaki müsküler kısım nedeniyle açık duktusların çoğunluğu hayatın ilk günleri içinde kapanır. Bilinmeyen nedenlerle, az sayıda hastada duktus kapanmaz. Bir çok miadında infantta duktus açık kalır ve kalp yetmezliği ve pulmoner konjesyona neden olan belirgin pulmoner akım oluşur. Çoğu miadında infantta, duktus, sol ikinci interkostal aralıkta işitilen to-and-fro üfürüm ile belirlenir. Geniş bir duktus sık görülmez ve pulmoner vasküler hastalığın gelişmesi mutat değildir.

Kalp yetmezliği bulunan çoğu preterm infantta duktusun kapatılması gerekir. Tanı fizik muayene ile konur. Kalp kateterizasyonu bazen duktusu kanıtlamak için kullanılırsa da, beraberinde başka lezyonlardan da şüphe edilmezse çoğu hastada geniş çalışmalar gerekmez.

Tedavi edilmemiş PDA’ lı full-term infantlann yaklaşık %5 i kalp yetmezliği ve pulmoner komplikasyonlar nedeniyle hayatın ilk yılında ölürler. Başka bir %5 de geniş şant vardır. Bunlarda sonuçta pulmoner vasküler hastalık gelişir. Kalanlar genellikle asemptomatiktirler ve duktus ancak rutin muayeneler sırasında belirlenir.

Tedavi

Ligasyon veya divizyon ile duktusun cerrahi obliterasyonu en etkili düzeltme yöntemidir. Bazı term ve preterm infantlarda bir prostoglandin E1 inhibitörü indometazinin duktusun kapanmasını oluşturduğu yakınlarda gösterilmiştir. Etkinliğinin genellikle birinci hafta içinde olduğuna işaret edilmiştir. Eğer kapanma bu sürede sağlanamazsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Operatif ölüm oranı elektif vakalarda %1 den az olup çoğunun ağırlığı 1 kg.den az olan preterm infantlarda ise %20-30 dur.

Prognoz

Komplikasyonsuz vakalarda duktusun obliterasyonu sağlandığında hasta kesin iyileşmiş kabul edilir. Duktusun etrafında geçen rekürrent laringeal sinirinin yaralanması gibi komplikasyonlar bildirilmiş ise de, sonuçlar genellikle mükemmeldir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ