PERİKARDİT

Perikardit perikardın paryetal ve visseral tabakalarını ve myokardın dış kısmını tutan inflamatuar bir proçestir. İzole bir proçes yada sistemik hastalığın lokal bir belirtisi olarak görülebilir. En sık genç erişkinlerde görülen ve genel olarak iyi prognoza sahip idiopatik muhtemelen viral şekildir. Diğer sık nedenler akut myokard infarktüsü, tüberküloz, direkt bakteriyel kontaminasyon, ateşli romatizma, post perikardiyotomi sendromu ve üremidir. Kardiyak tamponad ve fibröz konstriksiyon gibi perikardit komplikasyonları cerrahi tedaviye ihtiyaç gösterebilir.

Klinik Bulgular

A.Semptomlar ve Bulgular: Akut perikarditli hastalarda tipik olarak prekordiyal ağrı veya rahatsızlık, perikardiyal sürtünme sesi, kalp tamponadının bulguları, sağ kalp yetmezliği ve ateş mevcuttur.

B.Labaratuvar Bulguları: Lökositoz sıklıkla mevcuttur. EKG karekteristik olarak “reciprocal” depresyon olmaksızın ST segment elavasyonunu gösterir. Göğüs filmleri genellikle normaldir.

C.özel İncelemeler: Perikardiyal sıvının mevcudiyeti ve natürü, radioisotope scanning, ekokardiyografi, perikardiyosentez ve daha seyrek olarak CO veya iodinize kontrastlı materyal kullanarak yapılan anjiokardiyografl ile demonstre edilebilir. Özel etyolojik tanı açık perikard biyopsisini gerektirebilir.

Ayırıcı Tanı

Akut perikarditin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekli diğer hususlar angina pectoris (bilhassa prinzmetal tip), akut myokard infarktüsü, plöritis, spontan pnömotoraks, pulmoner embolizm, aortik disseksiyon ve amfizemdir. özellikle çocuklarda akut perikardit peritoniti taklit edebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ