Postoperatif Myokard Enfarktüsü

Genel cerrahi ameliyatlarından sonra myokard enfarktüsü insidansı % l’den düşüktür. Yaşlılarda insidans yükselir. Ateroskleroz ameliyatı (karotis endarterektomi, aortoiliak greft vb) geçici hastalarda bu insidans %2-3’e kadar çıkar. Seçilmiş anginalı vakalarda, başka bir organdaki majör bir elektif ameliyattan önce koroner bypass düşünülmelidir. Bazı hekimler, asıl ameliyat (mesela endarterektomi) yapılırken aynı seansta myokard revas-külarizasyonu yapılmasını tavsiye etmişlerdir fakat bu görüş yaygın olarak kabul görmemektedir.

Kardiak hastalık anamnezi olan hastalardaki postoperatif enfarktüs oranı %6 iken, kalp hastalığı anemnezi olmayan vakalarda bu oran %0.7 dir. 3 ay içinde myokard geçiren hastalarda, postoperatif dönemde reinfarktüs oranı %25’tir. Eğer cerrahi 3-6 ay öncesindeki sürede uygulamışsa reinfarktüs oranı %10’dur ve infarktüs ile ameliyat arasındaki süre uzadıkça, postoperatif enfarktüs riski de azalır ve infarktüsten 6 ay sonrasından itibaren %5 insidansta sabitleşir. Başka bir spesifik kardiak problem bulunmaksızın, koroner arter bypass hiyakesi riski artırmaz.

Postoperatif enfarktüs sıklıkla, hipotansiyon, şok veya ciddi hipoksi gibi presipitan faktörler nedeniyle, erken postoperatif dönemde çıkar. Klinik semptomları göğüs ağrısı, hipotansiyon ve kardiak disritmilerdir. Postoperatif enfarktüslerin’ 1/3 den fazlası asemptomatiktir. Semptom çıkmamasının, anestezinin kalıntı etkisine ve postoperatf analjezik uygulanmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Sessiz enfarkt gelişen hastalarda mortalite daha düşüktür. Ölümlerin büyük kısmında da sebep disritmilerdir.

Teşhis, EKG değişiklikleri, serum CPK ve özellikle MB izoenzimi yükselmesi ile konulur. Postoperatif enfarktüsleri 1/3’ü fetaldir. Eğer, ilk enfarktüs ise prognoz biraz daha iyi (mortalite %25), tersi ise prognoz daha kötüdür. Bu komplikasyonun profilaksisi elektif ameliyatları enfarktüsten 3, tercihen 6 ay sonraya bırakmak, varsa konjestif yetmezliği preoperatif dönemde tedavi etmek ve hipertansiyonu pre ve postoperatif dönemde kontrolda tutmaktır. Kalp hastası vakalar, aort darlığı yönünden özellikle değerlendirilmelidir. Ciddi aort stenozlu vakalarda, sıvı-elektrolit dengesini ayarlamak için peroperatuar hemodinami monitorizasyonu gereklidir.

Postoperatif enfarktüslü hastalar yoğun bakım servisinde moniterize edilmeli ve yeterli oksijen ve iyi ayarlanmış sıvı-elektrolit protokolü ile tedavi edilmelidir. Majör cerrahiden, sonra her zaman uygulanamazsa da, mural trombozis ve arteriel embolizme karşı antikoagülan tedaviye başlanılmalıdır. Konjestif yetmezlik digital ile tedavi edilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ