SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

Radyosensitif medulloblastoma, epandimoma ve pineal glandın bazı lezyonlarında, biyopsi ve dekompresyondan sonra radyoterapi uygulanabilir. Pons, medulla ve beyin sapı gibi alanlarda biyopsinin kompli-kasyonlarının ve ölüm oranının yüksek olmasından dolayı, dekompressif şantla birlikte radyasyon tedavisi benimsenen bir yöntemdir. Grade I-II arasındaki gliomalarda postoperatif radyasyon uygulanması yaşam süresini uzatır. Yalnız cerrahi uygulanan ve total olarak rezeke edilen kistik serebellar astrositomada tedavi oranı yüksektir. Glioblastoma multiformede radyoterapi yaşam süresini uzatır, fakat uzun sürede (5 yıl veya daha fazla) önemli bir değişiklik yapmaz. Menengioma primer olarak cerrahi ile tedavi edilir, fakat radyasyon tüm olarak çıkartılamayan lezyonlarda ve preoperatif vaskülariteyi önemli oranda azaltmasıyla yararlı olur.

İyi diferansiye epandimoma ve pinealomalar ventriküler sistemi de içine alan geniş lokal alanlarla tedavi edilmelidir. İntrakranial epandimomalar bazan spinal kanala dökülebilirler ve bu kilinik olarak hastaların %5 den azında ortaya çıkar. Lokal alana 1  hafta içinde yaklaşık 5000 rad. verilmesiyle 5 yıllık yaşam süresi %85 oranında sağlanır. Yetersizlik gemilikle primer odakta kendini gösterir. Kötü diferansiye epandimomalarda subarachnoid yayılma daha sık görülür. Yaklaşık %20 oranında görülen bu durum için radyasyonun tüm sinir aksına uygulanması gerekir.

Beyin sapındaki biyopsi yapılamayan ve diferansiye gliomalann çoğu 6-7 hafta içinde ve 5000-5500 rad. ile tedavi edilebilir. Bu dozda uygulanacak radyasyon tedavisinin komplikasyonu çok azdır. İyi derlenmiş bir seride, biyopsi yapılmayan intrinsek beyin sapı tümörlerinde radyasyon tedavisi ile 5 yıllık yaşam %25 oranında sağlanmıştır. Glioblastoma multiforme için bütün beyine 41/2-5 hafta içinde 4500 rad. dozunda ve ayrıca primer lezyona I1’2 haftada 1500 rad. tedavi uygulanır. Gliomalar için interstisi implantlar kulllanılmasının da değeri vardır.

Karsinoma ve lenfomaların intrakranial metastazları için radyasyon tedavisi uygulanması iyi sonuç verir. Kısmen küçük lezyonlarda, genellikle lenfomalar kontrol edilebilir ve pekçok metastatik karsinomalı hastada 5-6 haftada 4500-5000 rad. dozu ile uzun süre fonksiyonel durumda kalır.Son yıllarda yapılan çalışmalar 2 hafta 3000 rad. veya 3 haftada 4000 rad. doz ile de aynı derecede etkili sonuç alınabileceğini göstermiştir. Çünkü bu lezyonlar sıklıkla multipldir ve her ikisi içinde bütün intrakranial alana tedavi yapılması gerekir. Lenfomalarda, aynı zamanda veya daha sonraki dönemde spinal kanalın da tedavi edilmesi gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ