Sıcak Çarpmasında Klinik Bulgular

A. Semptom ve İşaretler: Sıcak bir ortamda aniden komaya giren bir şahısta sıcakta sıcak çarpması düşünülmelidir. Eğer hastanın sıcaklığı 40°C(104°F) [(40-43°C) 104-19,4°F) arasında değişir] üzerinde ise sıcak çarpması teşhisi kesindir. Vücut sıcaklığının ölçülmesi rektal yoldan yapılmalıdır. Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, üşüme-titreme, kollarda ve göğüste tüylerin ürpermesi gibi prodrom belirtiler nadir görülür ve eskiden inanıldığından daha azdır. Pek çok vakada hasta, halsizlik, yorgunluk ve başdönmesi dışında yanma belirtisi duyduğunu hatırlamaz. Konfüzyon, hırçın davranışlar veya stupor, koma öncüsü olabilir. Konvülziyonlar hastaneye yatırıldıktan sonra ortaya çıkabilir.

Deri pembe veya külrengindedir ve bazan tam aksine kuru ve sıcaktır; hiperpreksi varlığında kuru deri tek başına patognomoniktir. Genellikle koşucularda ve diğer sıcak çarpması olan atletlerde bol terleme vardır. Kalp hızı 140’dan 170’e kadar değişir, santral venöz basınç veya pulmoner wedge basınç yüksektir ve bazı vakalarda kan basıncı düşüktür. Hipervantilasyon 60 d.ya ulaşabilir ve respiratuar alkoloza sebeb olacak kadar yükselebilir. Ağır vakalarda pulmoner ödem ve kanlı balgam olabilir. Sarılık semptomların başlamasından sonraki ilk birkaç günde sıktır.

Aynı santral sinir sistemi semptomlarını oluşturabilen dehidrasyon, vakalann yaklaşık %15’inde durumu ağırlaştıran bir faktördür.

B.Laboratuar Bulguları: Herhangi bir karakteristik elektrolit değişikliği örneği yoktur: Serum sodyum konsantrasyonu normal veya yüksek olabilir; potasyum konsantrasyonu genellikle kabulde veya canlandırma sırasında herhangi zamanda düşüktür. Hipokalsemi genelde vardır ve hipofosfatemi olabilir. İlk birkaç günde özellikle eksersiz sıcak çarpmalarında SGOT, LDH ve CPK yükselmiş olabilir. Hipervantilasyonu alkalozis takip edebilir; asidozis laktik asidoz veya akut böbrek yetmezliğinden kaynaklanabilir. Hemen tanı konduktan sonra toplanan idrar örneklerinde proteinüri ve granüler kırmızı hücre silindirleri görülür. İdrar koyu kırmızı veya kahverengi ise, myoglobin ihtiva etme olasılığı vardır. Kan üre azotu ve serum kreatinini pekçok hastada geçici olarak yükselir ve böbrek yetmezliği gelişirse yükselmeye devam eder. Hematolojik bulgular normal olabilir veya yaygın damar içi pıhtılaşma için tipik olabilir (yani, düşük protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanı ve azalmış trombosit sayısı).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ