Sigarayı Bırakma Yöntemleri

Sigarayı bırakma kararı aldığınızda, iki zorlukla karşılaşırsınız: sigara içme alışkanlığınızı ortadan kal­dırmak ve nikotin bağımlılığınızın üstesinden gelmek. Birçok kişi, kendi iradeleri ve çabalarıyla siga­rayı bırakır, bazıları da basit dav­ranış değiştirme yollarını anlatan kitapçıklardan faydalanır.

Grup terapileri: Birçok kişi, bir gruba dahil olur veya düzenli bir programa katılırlarsa, sigarayı daha kolay bırakacaklarını düşünürler. Çevrenizde bu tip gruplar olup olmadığını doktorunuza sorun.

Diğer bir seçenek, “Sigarayı Bırakma Hatları”dır (Quitlines). Bu tür programlar, American Lung Association gibi saygın kurumlar tarafından organize edilen ve her Amerikan vatandaşının telefonla ulaşabileceği programlardır. Tele­fonda, ücretsiz hatlar vasıtasıyla, danışmanlık ve kendi kendine yardım araçları gibi ücretsiz hiz­metler sunabilecek, samimi ve bilgili kişilerle konuşabilirsiniz. Bu programların başarısı kanıtlanmış­tır. Sigarayı bırakma girişiminizin başarıyla sonuçlanma ihtimalini iki katına çıkarmaktalar.

Bazıları sigarayı “tek celsede” bıraksa da, başarıyla bırakan ve tekrar başlamayanlar, nikotin yok­sunluğu belirtilerinin üstesinden gelmede aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini faydalı bulduklarını belirtmektedirler. Sizin için en iyi işleyecek yöntemler konusunda, doktorunuzdan tavsiye alınız.

3637

Nikotin Replasman (ikame) tedavisi Nikotin bandı, nikotin sakızı, nikotin nazal sprey (burun spreyi) ve nikotin inhaler (soluk alma cihazı), kan dolaşımınıza, nikotin yoksunluğunun verdiği rahatsızlığın önüne geçebilecek kadar nikotin salgılarlar. Sigara içmeye ters olarak, kanda belli bir nikotin seviyesini sabit tutar ve tütünde bulunan diğer zehirli kim­yasalların hiçbirini içermezler. Birçok içici, davranış değiştirme tekniklerini öğreten bir sigarayı bırakma grubunun desteği ve teş­vikiyle beraber, bu ürünleri kulla­narak sigarayı bırakmıştır.

İstatistiksel olarak, nikotin ban­dı veya nikotin sakızı, başarıyla bırakma ihtimalinizi iki kat artınr. Daha yeni ürünler olan nazal sprey ve inhaler hakkında daha az bilgiye sahibiz, ancak onlar da bant ve sakız kadar etkili gö­rünüyorlar. Gerek nikotin bandı, gerekse nikotin sakızı reçetesiz olarak satılmaktadır ve doğru kullanıldıklannda büyük ölçüde güvenlidirler.

Nikotin bandı veya sakızı kul­lanırken asla sigara içmeyin, enfiye çekmeyin yada tütün çiğnemeyin; bu, aşırı dozda nikotin alımından kaynaklanan kalp krizi geçirme riskini artırır. Bir kalp rahatsızlı­ğınız varsa, hamileyseniz ya da emziriyorsanız, nikotin replasman tedavisine başlamadan önce dok­torunuza danışın.

Nikotin bandı: Bant, gün içerisinde kan dolaşımınıza belli dozlarda salınan ve orada emilen sabit bir  miktar nikotin içerir. Sigarayı bı­rakmayı planladığınız gün, nikotin bandını üst kolunuzda veya göv­denizde tüysüz bir bölgeye yapış­tırırsınız. Tipik bir bant, genellikle 16 ila 24 saat vücutta taşınır ve ertesi sabah değiştirilir.

Nikotin bandı kullanımına ilişkin birkaç önemli nokta vardır. 45 kilodan az değilseniz veya gün­de yarım paketten az içmiyorsanız, en yüksek dozla başlayın. Çoğu kişinin bandı 8 hafta kullanması gerekir. En büyük yan etkisi, ban­dın yapıştırldığı yerde cilt tahrişi oluşmasıdır. Bant üstünüzdeyken tütün mamullerinin hiçbirini kul­lanmayın.

Nikotin sakızı: Nikotin sakızı, çiğ­nendiğinde, ağız içinde emilerek kan dolaşımına taşman nikotin salgılar. Sakız kullanımına ilişkin birkaç önemli nokta vardır. Sakızı yeterince nikotin salgılandığını anlatan biberimsi bir tat alıncaya kadar çiğneyin ve daha sonra, ni­kotinin emilebiimesi için, dişetlerinizle yanağınızın arasına sıkıştırın.

Tat yok olduğunda, tekrar tadı alana kadar sakızı çiğneyin ve yine ağzınızın köşesine yerleştirin. Her parçanın ağızda 30 dakika tutul­ması ve sonra atılması gerekir. Sa­kızın içindeki nikotinin kana tama­men emilebiimesi için 20 dakika geçmesi gerektiğini unutmayın.

Nikotin sakızı kullanan insanlar genellikle sakızı, en fazla faydayı sağlamalannı engelleyecek şekil­de, gün içerisinde çok az parçalar halinde ve çok az hafta boyunca çiğnerler. Birçok doktor, 1 ila 3 ay boyunca, her 1-2 saatte bir en az bir parça çiğneyecek şekilde sabit bir program uygulanmasını önermektedirler. Bazı insanlarda, hıçkırık, mide bozulması, çene ağrısı veya ağızda yanma hissi gibi yan etkiler görülmüştür. Bunlar genellikle doğru çiğnememeden kaynaklanan sıkıntılardır.

Bazen, nikotin sakızı kulla­nanlar sakıza bağımlı hale gelir. Bunun önüne geçmek için, sa­kızı 6 aydan fazla kullanmayın ve bırakmaya karar verdiğinizde, yavaş yavaş azaltın. Nikotin sakızı çiğnerken, asla tütün mamulleri kullanmayın.

Nazal sprey ve inhaler: Kan dolaşı­mınıza nikotin salgılama yöntemle­rinden bu ikisi, doktor reçetesi ile kullanılabilir. Nazal sprey, burnu­nuzun mukoza zanna emilerek, 5 ila 10 dakika içerisinde kan dolaşı­mına taşınır. Inhaler’in içerisindeki nikotin ise, ağzınız, boğazınız ve akciğerleriniz tarafından emilerek, en yüksek etkisini 20 dakika içeri­sinde gösterir.

Nikotin düzeyleri 1 ila 2 saat boyunca sabit kalır, ancak nazal spreyde, bant, sakız ve inhalere oranla kanda daha fazla bir nikotin artışı olur. Bu, nikotin yoksunluğu belirtilerini daha çabuk atlatmayı sağlar, ancak aynı zamanda spreye bağımlı hale gelme potansiyelini artırır.

Nazal spreyin yan etkileri, burun ve boğaz tahrişi, göz su­lanması, hapşırma ve öksürmeyi içerir. Nikotin nazal sprey, astımlı  veya kronik sinüziti olan kişilere önerilmez. İnhalerin yan etkileri,  öksürme ve ağızda ve boğazda tahriş oluşmasını içerir. Bu iki tedavi türünün sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için, dokto­runuza danışın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ