Skuamöz hücreli karsinom

Servikal karsinomların büyük çoğunluğunu, transfor­masyon zonundan ya da ektoserviksten köken alan skuamöz hücreli karsinomlar oluşturur.
ingiltere ve Büyük Britanya’da her yıl 3800 yeni serviks kanseri olgusu ortaya çıkmakta, yılda yak­laşık olarak 2000 kişi hastalıktan dolayı hayatını kay­betmektedir. Sıklıkla 50″li yaşlarda izlenmesine rağ­men 20’li yaşlardan itibaren hayatın her döneminde skuamöz hücreli karsinoma ortaya çıkabilmektedir.
CİN, preinvaziv bir lezyon olup karsinoma öncülük edebilir. Risk faktörleri CIN’de olduğu gibidir.

Makroskopik olarak, tümörler aşağıdaki özellikleri sergilerler:
• Erken: serviks epitelinde granüler irregülarite alan­ları mevcuttur. Stromanın progresif invazyonu sonu­cunda servikste anormal sertlik hali meydana gelmektedir.
• Geç: serviksi harab eden mantarımsı şekilli ülser alanları mevcuttur.

Mikroskopik olarak, lezyonlar üç histolojik başlık
altında incelenebilir:
• Keratinize, büyük hücreli skuamöz karsinom

Non-keratinize, büyük hücreli skuamöz karsinom.

Non-keratinize, küçük hücreli skuamöz karsinom

Erken evrede, sıklıkla hastalar vajinal kanama şikayeti ile gelirler, fakat ileri evrede gelen hastalarda mesane tutulumuna bağlı olarak üriner obstrüksiyon gelişebilmektedir.
invasiv karsinomların tedavisi lokal invazyonun derecesine göre yapılmaktadır. Sağkalım hastalığın evresine bağlı olmaktadır.
invasiv karsinomlarda tedavi hastalığın evresine bağlı olarak değişim göstermektedir. Sıklıkla, radikal cerrahi ve/veya radyoterapi ve/veya kemoterapi uygu­lanmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ