SOLUNUM SENKOBU

SOLUNUM SENKOBU
Lipotiminin daha ileri bir şeklidir. Teneffüste duraklama oldu­ğu için hasta az veya çok nisbette siyanotikdir. Bu bakımdan solu­num senkobu mavi senkop adı ile de adlandırılmaktadır. Dolaşımda duraklama yoktur. Lipotimide belirtilen klinik arazlarla birlikte ve­ya hemen onları takiben birkaç dakika içinde şuur kaybolur. Hasta siyanoza girer, yüz ve ekstremiteler morarır. Solunum başlangıçta yavaşlamış, sathi ve gayrı muntazam olmuştur. Daha sonra solu­num durur. Yukarıdaki belirtilere paralel olarak nabızda da deği­şiklikler olur. Başlangıçta müşahade edilen taşikardiyi, bradikardi takip eder ve müteakiben nabızda intizamını kaybeder, gayrı mun­tazam olur.
Arteriel tansion başlangıçta yüksektir daha sonra değişir ve düşüş gösterir. Teneffüs senkobu acilen müdahaleyi gerektiren bir klinik tablodur. Çok süratli hareket edilerek gerekli müdahaleler ya­pılmalıdır. İlk 5 dakika içinde müdahale yapılmadığı takdirde mey­dana gelebilecek lezyonlann irreversibl olacağmı hatırdan çıkarma­mak lâzımdır.
Tedavi: Derhal şu tedbirlere baş vurulur:
1 — Hasta derhal Trendelenburg vaziyetine getirilir.
2 — Vücudu sıkan her türlü şey gevşetilir.
3 — Solunum yolları süratle serbestleştirilir, müküs, kan ve ya­bancı cisimler süratle aspire edilir. Dilin geriye kaçmaması temin edilir.
4 — Coramin, cafein, lobelin, pressyl gibi analeptikler derhal yapılır.
5 — Varsa oksijen inhalasyonu yapılır.
6 — Suni teneffüs yaptırılır. Suni solunum ya aletli veya alet­siz olarak yapılır. Suni solunum, yavaşlamış veya durmuş olan so­lunumu temin etmek için derinliği 500 santimetre küp ve frekansı 15-20 olmak üzere tanzim edilip akciğer havasını yenilemek, oksi-jenize etmek esasma dayanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ