Stylalgie veya stiloid uzun apofizinin sendromu = Eagle sendromu

Stylalgie veya stiloid uzun apofizinin sendromu = Eagle sendromu
Etyoloji: Stiloid apofizinin anormal olarak büyümesi ve deviye olmasının etyolojik faktör olduğu ileri sürülmektedir.
Klinik: Farinks bölgesinde inatçı ağrılar vardır. Bademciğin alt veya arkası ve farinkse dokunma hissi mevcuttur. Ayrıca, disfaji, disfoni, otalji, boğazda yabancı cisim hissi vardır. Vertikal olarak ramusa paralel bir kordon intibaı vardır. Bu önden arkaya badem­cik lojunu oblik olarak kateder. Röntgende apofizin anormal olarak inkişaf edip deviye olmuş olduğu müşahade edilir.
Tedavi: Stiloid apofizinin rezeksionu ile ağrılar kaybolur.
2 — Oksipital nevralji
Ağrılar ya eksitasyon ile provoke edilebilen veya spontan ola­rak meydana gelen akseler halinde görülür. Bu akseler parlayan pa-roksizmler şeklindedir. Yahutta ağrı pulsatil kozaljik vasıftadır ve devamlıdır, tedrici olarak gelişir. Ağrı oksipital sinir bölgesine lo-kalizedir. Bu bölgeden başlar, vertekse doğru ve bazan daha geniş sahaya yayılır.
Tedavi: Başlangıçta oksipital sinire ımpletol veya alkol zerki iyi neticeler verir. İyi netice alınamadığı hallerde iki veya üçüncü ser-vikal sinirin arka köklerinin kesilmesi gerekir.
3— Temporal süperfisyal arterin perivasküler ağrıları
Ağrı temporal bölgededir. Arterin traj esini takiben tedricen meydana çıkar. Yaygın ve pulsatil karakterdedir. Arter üzerine taz­yik yapılması ile ağrı uyanır. Hasta arterin nabazanını bazan hisse­der. Krizler değişik aralarla tekrarlar.
Tedavi: Temporal arter çevresine novokain zerkleri ile ağrı tes­kin edilebilir. İnatçı vakalarda arter kökünün rezeksionu gerekebi­lir.
4— Temporal arterit veya Horton hastalığı
Hastada şiddetli baş ağrıları vardır. Objektif olarak her iki tem­poral arterde kırmızılık, sıcaklık gibi iltihabi belirtiler vardır. Da­marlar ekseriya trombozedir. Genel hal bozuktur, hasta zayıflamış­tır, gayrı muntazam ateş görülür. Hastalık pusseler halinde gelişir. Bir yıl daha uzun bir süre sonra spontan olarak iyi olur. Göz komp-likasyonu olduğu takdirde prognostik ağırlaşır, gözde körlüğe kadar giden komplikasyon görülür. Arterin rezeksionu panartrit tablosu­nu ortaya koyar.

Douleur_ORL_18

Tedavi: ACTH ve cortison tam olmamakla beraber şifaya gö­türür.
5 — Omurga menşeli yüz ağrıları
Servikal vertebraların ağrılı sendromu, Baree Lieou, esnasında refakat arazı olarak yüzde refleks bozuklukları görülebilir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.
a) Periorbiter yüz ağrıları
b) Zigomatik bölge ağrıları
c) Mandibular bölge
d) Gingival ve gingivodanter
e) Iingual
f) Faringeal, laringeal ağrılar
Bu ağrılar radiküler topoğrafisi olmayan ağrılardır. Vasküler tiptedir. Ağrılar sancılıdırlar ve dalgalıdırlar, değişik vüsattedirler. Analjeziklerle teskin edilirler. Servikal vertebraların muayenesinde artroz tesbit edilir. Tedavi testleri teşhisi teyit eder. Kalsik ionizas-yon, transvers apofiz veya ense adelelerine novokain zerkleri fayda­lıdır.
6— Fena artikülasyona bağlı ağrı sendromu = Costen sendromu Artikülasyon bozuklukları veya artikülasyona bağlı olarak ek­lem bölgesinde başlayıp baş, boyun ve enseye doğru yayılan ağrılı sendrom azımsanmıyacak kadar sık raslanan bir birimdir. Oklüzyo-nun düzeltilmesi ile ağrı ortadan kalkar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ