Swah-Ganz Kateteri

Balon ve ısıya duyarlı ucu sayesinde, kardiak indeks, miks venöz oksijen içeriği, sağ atrial basınç, pulmoner arteriyel basınç, pulmoner arteriel wedge basınçlarının ölçümüne yardımcı olan bir pulmoner arteriel kateterdir. Kardiak indeks ve dolma basınçlarının bilinmesi, ventrikül fonksiyonlarının tayinine ve böylece sıvı verilmesi veya sıvı kısıtlanmasının takibine yardımcı olur. Pulmoner ve sistemik vasküler rezistans indekslerinin bilinmesi, ventrikül fonksiyonlarının tayinine ve böylece sıvı verilmesi veya sıvı kısıtlanmasının takibine yardımcı olur. Pulmoner ve sistemik vasküler rezistans indekslerinin bilinmesi (Kardiak indeksin, ortalama pulmoner arteriel ve wedge basınç arasındaki farka veya ortalama sistemik arteriel basınç ve sağ atrial basınçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanır). Ventriküllerin yükünü azaltmak için vazodilatatörlerin verilip verilmemesi, eğer verilecekse dozunun ne olacağı konularında yardımcı olur. Miks venöz PO2 perifere oksijen dağılımını yansıtır. PO, nin 30 mmHg’den. az olması periferik oksıjenasyonun yetersiz olduğunu gösterir. Miks venöz P02, kardiak indeks ölçümlerinin doğruluğunu kontrolde ve oksijen tüketimini tainde kullanılabilir. Oksijen tüketiminin tayini, kardiak indeks ve sistemik arterlerdeki kan ile pulmoner arterlerdeki kanın oksijen içeriği arasındaki farkla çarpılarak/hesaplanır. Oksijen tüketimi ağır hastalarda düşebilir ve tüketim ölçümleri hastanın resüssitasyona cevabını tayinde yardımcı c!ur. Eğer ölçümlerde hata yapılmışsa Swan-Ganz kateterinden elde edilen bilgiler yanıltıcı olabilir.

Termodilisyon yöntemiyle ölçülen kardiak indeks: Sağ atriuma bilinen hacimde ve kandan daha soğuk solüsyon enjekte edilir ve kan akımı pulmoner arter kataterinin son kısmından geçerken kanın ısısının ne kadar düştüğü tayin edilerek hesaplanır. Isı ne kadar çok düşerse sağ kalpten o kadar çok akım vardır demektir. Enjeksiyonlar ventilatuvar siklusta aynı zamanda yapılmalıdır. Çünkü sağ kalpte akım ventilasyon fazıyla değişir. Kardiak autput ve kardiak indeks hesaplamaları kompütürle yapılır. Pulmoner arteriel kan pulmoner venöz kanla karışır (Periferik dolaşım ve koroner sinüs kanlarını ihtiva eder). Kateterin sonundaki balon kan geri çekilirken söndürüldükten sonra kan yavaşça aspire edilmelidir. Eğer kan çok hızlı çekilirse kateterin son kısmının etrafındaki pulmoner arter duvarlan kollabe olur ve geriye doğru çekilmede ventile olan fakat kanlanmayan alveollardaki önceden verilen mayi ile karışır.

Pulmoner arter kateteriyle ölçülen tüm basınçlar ossiloskop üzerinde görülen bilgilerden kayıt edilmelidir. Kayıt edilen sayı hastanın ventulatuvar tarzına bakılmaksızın eksprasyon sonundaki basınç olmalıdır.

Kateterden elde edilen beş değerden sadece ikisinin (sağ atrial basıncı ve ortalama pulmoner arter basıncı) değeri vardır. Diğer üçü (pulmoner arteriel sistolik, diastolik ve wedge basınçlar) yorum ve ölümlerin hatasına maruz kalırlar.

Pulmoner arteriel wedge basınç genellikle sol atrial basınçla aynıdır. Wedge basınç sol atrial basıncı yansıtmaz. Kateter eğer sönmüş alveolle oklize olan damar bölümünde ise kateterin son kısmı sol atrial basıncı kaydetmez. Eğer wedge basıncının sol atrial basıncı doğru olarak yansıttığını bilmek önemliyse lateral göğüs filmi çekmek yararlıdır. Kateterin ucu akciğerin orta veya arka kısmında olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ