Tip III Hiperlîpoproteinemi

Çocuklarda tip III e çok nadir rastlanmaktadır. Hipotiroidi, kontrolsüz diyabet ve sistemik lupus eritematosus gibi hastalıkların seyri sırasında sekonder olarak or­taya çıkan vakalara nadiren rastlanabilir.
Hastaların çoğunluğu asemptomatiktir. Fizik belir­tilerin bulunduğu vakalarda en karakteristik bulgu avuç içlerinde sarımtrak kabarıklıklar şeklinde “ksantoma striata palmaris” in saptanmasıdır. El ayasında çizgiler silinmiş olabilir, uyluklarda ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde tüberöz veya tüberöerüptif karakterde ksantomlar bulunabilir. Serebral ve periferik vasküler has­talıklar bu tipte de olağandır.

Tanı kolesterol ve trigliserid düzeylerinin yüksek oluşu ve ultrasantrifüjde VLDL fraksiyonu ile aynı düzeyde kalan anormal bir LDL saptanması ile konur. Bu Özellik ile tip III, tip Ilb den ayırt edilir.

Tip III de biyokimyasal defekt kesin olarak belirlen­memiştir. Patogenezde VLDL nîn katabolizma ürünü olan ve daha sonra LDL şekline dönüşen orta dansiteli bir lipoproteinin (LDL) artışının rolü üzerinde durul­maktadır.

Tedavide hastanın öncelikle ideal kiloya zayıflatıl­ması gerekir. İdeal kiloya erişince kolesterol, satüre yağlar ve alkol alımı yönlerinden kısıtlı bir diyet tedavi­sine geçilir. Yalnız diyet veya diyet ile birlikte “clofibrate” tedavisinden olumlu sonuç alınır. Plazma koles­terol ve trigliserid düzeyleri normale iner. “Clofibrate” ile lipid düzeyleri normale inmez veya yeniden yük­selirse diyet önerildiği şekilde uygulanmıyor demektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ