TRİKÜSPİD DARLIĞI ve YETMEZLİĞİ

Triküspid kapağın bozuk fonksiyonu aort ve mitral kapak malfonksiyonundan çok daha az görülür. Tanı ve tedavi prensipleri mitral hastalığındaki ile aynıdır. Ancak replasman üzerinde daha az durulur.

Klinik Bulgular

Sağ kalp yetmezliği yükselmiş venöz basınç, hepatik genişleme, ödem ve asit ile kendini gösterir. Triküspid kapak hastalığının üfürümleri sternumun sağ tarafında mitral kapaktakinin benzeri gibi işitilir. Triküspid yetmezliğinde pulsatil bir karaciğere yol açan venöz nabız dalgası görülür. Röntgen genişlemiş bir sağ atrium gösterir. Kalp kateterizasyonu yetmezlik olduğunda 10-20 mmHg.lık yüksek bir V dalgası ile sağ atrium basıncında yükselme ortaya konulabilir.

Triküspid yetmezliğinin fonksiyonel önemi birlikte mevcut olan pulmoner vasküler rezistans’ın (primer veya mitral kapak hastalığına sekonder) derecesi ile yakından ilgilidir. Normal pulmoner arter basıncı olduğunda, pulmoner perfüzyon sağ ventrikülün efektif pompa gücüne ihtiyaç olmadan, sistemik venöz basıncın orta derecede yükselmesi ile sağlanabilir. Bundan dolayı ilave hemodinamik bozuklukları olan hastalarda kesin tedavi gereksinimi sınırlı kalmaktadır.

Tedavi

Triküspid kapak hastalığı mitral veya aortik hastalık (ya da ikisi birden) olmaksızın nadiren görülür. İnfektif endokardit ise (sıklıkla narkotik alışkanlık ile birliktedir) bir istisna teşkil eder. Semptomlar medikal tedaviye mitral hastalığındaki gibi cevap verebilir. Cerrahi düzeltme bazen mitral kapak ile ilgili ameliyatlar sırasında endike olur.

Triküspid darlığı genellikle koniye benzer bir yapı ve santral fibröz bir ring ile kendini gösterir. Komüssüral bölgelerde basit bir insizyonla tedavi mümkün değildir. Bazı kalp cerrahları hastalıklı triküspid kapağı mitral hastalığında olduğu gibi aynı şekilde replase etmek eğilimindedir. Mamafih, eğer yüksek pulmoner vasküler rezistans yoksa triküspid yetmezliğinin (hatta total triküspid eksizyonu) sistemik etkileri iyi tolere edilir. Aynca sağ ventrikül uygulanan protez araçlar için daha az uygundur. Bu nedenlerle cerrahların çoğu ilerlemiş organik hastalık dışında replasman konusunda korservatif giderler.

Fleksibl, sağlam kapakcıklı fonksiyonel triküspid yetmezliği gerçek bir annüloplasti ile (annülüsün mitralın aksine hilal şeklinde olması nedeniyle) düzeltmeye yeterli olanağı verir. Etkili bir plikasyon ya da protez ringler annulusun büyüklüğünü azaltmak için kullanılır.

Prognoz

Tek başına triküspid kapak hastalığı iyi tolere edilebilir. Akciğerleri tutmayan konjestif semptomlar çok fatal olmayıp, replasman ihtiyacı daha az gerekir. Tartışmalı replasman endikasyonları, annuloplastiye büyük yatkınlık, hastalığın sık olmayan insidansı ve hemen tümüyle mitral hastalığıyla birlikte oluşu cerrahi tecrübelerin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Mitral veya aortik ( ya da ikisi ile beraber) kombine triküsbit valv replasmanı multi valv hastalığın riskini yansıtan %10-15 bir operatif mortaliteye sahiptir, üstelik sağ ventrikül kavitesi yuvarlak (özellikle kafesli) bir replasman aracına, sol ventriküle oranla daha az uygundur. Bu bölgede geç tromboz çok fazladır. Pulmoner hipertansiyonun olmadığı akut infektif endokarditli bir olguda triküsbit kapağın başarılı total eksizyonu bildirilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ