Tübülointerstisyel nefrit

İdrar yolu infeksiyonu ve piyelo nefrit

Akut pyelonefrit

Tübül ve interstisyumun inflamasyona bakteriyel infeksiyon neden olur. 3 yaş grubunda pik yapar.
Çocukluk, hamilelik ve yaşlılık, yaşlara göre olan değişiklikleri.
• infantlarda anatomik anomalilere bağlı olarak erkeklerde daha sık görülür.
• Puberteden-orta yaşa kadar: üretral travma ve hamileliğe bağlı olarak bayanlarda bu dönemde daha sık.
• 40 yaş sonrası: prostatik hastalığa bağlı okstrüktif etyoloji nedeniyle erkeklerde bu dönemde daha sık.
Enfeksiyöz olan çoğu vakada, hastanın fekal flo­rasından gelen enterobakterler (ör; E. Coli, Proteus ve Klebsiella) veya deri (perine) florasından kay­naklanan stafilokoklar neden olur.
Organizmalar böbreklere şu iki yoldan biriyle ulaşırlar;
• Ascendan Infeksiyon (en sık): aşağı idrar yolların­dan.

Risk faktörleri; hamilelik, diabetes mellitus, idrar retansiyonu, idrar yollarının yapısal defektleri, üretral travma, (örnek; kadında cinsel ilişki esnasında; erkekte idrar yolları instrumentasyonunda) ve mesaneden üretere olan idrar reflüsü (vezikoüretral reflü).
• Kan yoluyla taşımımı (nadiren): bakteriemik veya septisemık durumlarda. Bilinmeyen orjinli pireksi gelişimi olan daha çok yaşlı hastalar genelikle akut böbrek yetmezliği ile beraber. Üşüme, ürperme (rigor) ve sertlik.
Makroskopik olarak; böbrekte birçok faktörlerle karakterizedir:
• Kortikal apseler: küçük, sarı-beyaz apseler, gene­likle sferik çapı 2 mm’nin altında ve bazen hiperemi zonu ile çevrili. Subkapsüler bölgede daha belirgin.
• Medüller abseler: sarı-beyaz lineer çizgilenmeler halinde; papillaya doğru uzanan: Pelvikalikseal mukoza hiperemik, fibropürülan bir eksuda ile kaplı.
Mikroskopik olarak; tübüllerin nötrofillerce infiltras-yonu ile beraber olan fokal inflamasyon ve in-terstisyel ödem.
Klinik görünümleri: ateş, sertlik, sırt ağrısı.
Dizüri ve urge inkontinans ilişkili bir durumdur. Alt idrar yolu infeksiyonu bulguları olarak.
Komplikasyon ve sekelleri:
• Rezolüsyon: Flank yokluğu bölgelerinde süpürasyon olmadan oluşur. Her ne kadar çoğunlukla skarlaşma olsada.

• Skarlaşma ile iyileşme,
• Kronikleşme: kronik piyelonefrit oluşumu.
• Pyonefroz: böbrek yakınında idrar yolu obstrüksiyonu; pelvis ve kalikseal sistemde stagnasyona ve supurasyona neden olur. Sonuç olarak böbrek total olarak iltihapla distandü olur.
• Renal papiller nekroz: ciddi infeksiyonlarla ilişkili; kısmen diabetiklerde; papillayı kanlandıran vasa rectaların inflamatuar trombozu sonucu gelişen komprmize medüller kan akımı nedeniyle.
• Perinefrik apse: ınfeksiyon renal kapsüle ulaşır burdan perirenal dokulara uzanır.
• Ölüm (üremide)
Tanı: orta akım idrarın incelenmesiyle konur; orga­nizmaları göstermek için kültür yapılır:
• Ciddi bakteriüri; >105 CYU/ml (egzojen bakteriyel kontaminasyonu elimine etmek üzere)
• Ciddi pyüri > 10 nötrofil polimorflar her büyük inceleme alanında.
Tedavi: oral antibiyotik tedavisi (örnek; trimetropirim, ampisilin veya amoxisilin: E. Coliye karşı aktif olan) intravenöz antibiyotik tedavisi daha ciddi veya septisemik vakalarda kullanılır.
Tedavi edilmezse; ınfeksiyon yayılarak; gram negatif septisemi ile beraber şoka neden olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ