ULTRASONOGRAFİ

ULTRASONOGRAFİ
Son yıllarda jinekoloji ve obstetrikte kendisinden teşhis yönün-‘ den istifade edilen çok kıymetli bir metod da ultrasonografidir. Bu gün artık modern kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde kullanılan bir araştırma ve teşhis metodu haline gelmiştir.
Ultrason dalgalan, tıpkı ışık dalgaları gibi, bir yüzeye çarpınca yansıyan, derinler© nüfuz edebilen, orada kırılabilen ve dağılan dalgalardır. Böylece organ dokularını birbirinden ayıran yüzeylere çarpıp yansıyan bu dalgalardan teşhiste geniş ölçüde istifade edilmektedir. Çünkü derinlere nüfuz eden bu dalgalar, organların farklı yoğunluktaki yüz’eylerine çarpınca peşpeşe oradan yansıyıp geri döner. Sonra bu dalgaların görüntüleri ölçülerek dokuların derinliğini tesbit etmek mümkün olur. Çünkü çarpıp dönen dalgalar bir ekrana yansıtılınca, yansıyan hudutlar arasındaki mesafe, dokuların derinlik ve çaplarını gösterir. Dokuların yoğunlukları arasındaki farklar da ekranda değişik görüntüler vererek, muayene edilen organın dokusundaki değişiklikleri de saptamak mümkün olur.
Ultrason kinetik bir enerjidir. Fakat teşhiste kullanılan ultra-son dalgalarının zararlı yan etkileri olmadığı tesbit edilmiştir. Jinekoloji ve obstetrikte bir çok sahalarda kullanılmaktadır. Meselâ gebelikte bas – makat uzunluğu, abortuslarda fetusun durumu, fe-tusun gelişmesi ve hareketlerini utero çocuk ölümleri, fetusun hastalıkların, mol hidatiform, çocuğun intrauterin olarak gelişmesinin izlenmesi, situs ve prezentasyon anomalileri kolayca saptanmaktadır. Jinekolojide genital organlardan menşeini almış tümörler, bunların yerleri, diğer organlarla olan ilişkileri, ovulasyonun takibi, v.s. gibi durumlarda da ultrasonografiden geniş ölçüde istifade edilmektedir.
Ultrasonografi, zamanla bir çok sahalarda radyografinin yerini alacak gibi görülmektedir. Röntgen ışınlarının zararlı etkileri mevcut olduğu halde, ultrason dalgalarında böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Buna mukabil, tıpkı röntgen filimleri gibi, ama daha küçük çapta net bir görüntü resim kartı üzerine intikal ettirilmekte, bunların hastanın dosyasında saklanması imkân dahiline girmektedir.
Burada önemli olan, ultrasonografik muayeneyi yapacak olan şahsın, bu konu üzerinde, çok. tecrübeli olması, aleti kullanmasını çok iyi bilmesi, bulguları çok iyi değerlendirebilmesi lâzımdır. Çünkü, meselâ, yansıyan ışınların alıcıya ulaşabilmesi için yüzeylere dikine çarpması, ya da çok kapalı bir açı ile yansıması lâzımdır. Aksi halde, meselâ normal boyutlardaki bir över dokusu kist şeklinde değerlendirilebilir ve kadının lüzumsuz yere ameliyat edilmesine yol açılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ