VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT

Tanının Esasları

  • Eğer defekt küçük ise asemptomatik
  • Sol sternal kenarda maksimal grade 2-6/6 dereceden pansistolik üfürüm,
  • Eğer defekt geniş ise S2 yüksek, apikal diastolik akım üfürümü ve biventriküler genişleme

Genel özellikler

Ventriküler septal defektlerin %85 kadarı membranöz septum bölgesinde görülür . Az sayıda ventriküler septal defekt ise triküspit kapağın septal leafletinin hemen altında erista supraventrikülarisin önünde veya müsküler ventriküler septumda görülürler. Musküler septumdaki defektler hastaların %10 kadarında görülür.

Suprakristal VSD li hastalarda bazen aortik regürjitasyon birlikte bulunur. Daha çok görülen membranöz tip VSD lerin genellikle posterior ve caudal kenarlarında iletim huzmeleri yerleşmiştir ve cerrahi düzeltme sırasında önemlidir.

Ventriküler septal defektle ilgili klinik semptomlar genellikle pulmoner fazla sirkülasyon bulunan her çocukta aşağı yukarı aynıdır. Örneğin, ekzersizde dispne, kilo alınamaması ve kolay yorulma gibi. Geniş VSD li infantlarda gelişme yetersiz olup, kronik respiratuar güçlükler ve yetersiz beslenme mevcuttur. Genel olarak; kalp genişlemiş ve akciğer sahalarında dolaşım artmıştır. Akciğerlerdeki fazla akım ve yüksek basıncın bir sonucu olarak pulmoner vasküler hastalık gelişebilir. Hayatın ilk yılında görülen izole VSD li bütün hastaların 1/3 kadarında küçük defektler mevcut olup genellikle semptom yoktur. Bu defektlerin çoğu genellikle 7-8 yılda spontan olarak kapanacaktır. Geniş veya multipl VSD li hastaların 1/3 kadarı infantta semptomatik olacak ve tıbbi tedavi, erken tanı ve muhtemelen cerrahi düzeltme gerekecektir.

Tedavi

Optimal tedavi, çoğu yaş gurubunda %3-5 gibi kabul edilebilir bir ölüm oranı ile mevcut defektin kapatılmasından ibarettir. Aşırı küçük infantlarda (3 kg.nın altında) pulmoner arterin bantlanması ile düşük bir risk olabilir. İnfantlık döneminde semptomatik VSD si olan hastalar düzeltmeyi daha sonraki bir zamana bırakarak pulmoner arter bantlanması ile daha iyi olabilirler. Hemen bütün VSD ler Dacron veya Teflondan bir prostetik materyal ile yamanırlar. Çoğuna bir sağ ventrikülotomi insizyonu ile ulaşıhrsa da bazı durumlarda alçak defektler veya cerrahın tercihi nedeniyle sağ atriumdan bir yaklaşım ile triküspit kapağın retraksiyonu veya insizyonu kullanılır. Bir aortik diastolik üfürüm defektin erkenden kapatılması için bir endikasyondur. Bazı vakalarda kapatma aortik kapakçığın tabanını sabitleştirecek ve arotik kapak regürjitasyonunun miktarını azaltabilecektir. Ya da hiç olmazsa artırmaz.

Prognoz

VSD için bütün operatif ölüm oranı muhtemelen %l-5 arasındadır. Pulmoner arterin bantlanması daha seyrek olarak kullanılır ve bundan dolayı pulmoner arter ile pulmoner kapağın deformiteleri ventriküler septal defektler kadar sık iş gerektirmez. Semptomlarda düzelme genellikle oldukça dramatiktir. Kalp büyüklüğü azalır, fakat pulmoner vasküler direnç muhtemelen defektin kapatıldığı zamandan belirgin olarak değişme göstermez. Bu yüzden, erken operasyon belirgin pulmoner vasküler ihtimalini genellikle azaltır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ