Çocuklarda Yağ asitleri

Yağ asitleri, bir ucunda karboksil grubu (cooh), diğer ucunda metil grubu (ch3) bulu­nan karbon zincirlerinden oluşan organik asit­lerdir.

(ch3)  ch2 ch, çh2 ch2 (cooh)

Metil grubu  karboksil grubu

Yağ asitleri karbon zincirinin uzunluğuna, satürasyon durumuna, vücuttaki işlevlerine ve vücut için gerekli olup olmadıklarına göre bazı farklılıklar gösterirler. Besinsel yağların meta bolik özellikleri de yapılarındaki yağ asitlerinin tiplerine göre değişir.

Besin yağlarının çoğunun bileşiminde uzun zincirli yağ asitleri bulunur. Ancak kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin sindirimi ve emilimi çok daha kolaydır. Bu nedenle yağ emilim bozuklu­ğu olan hastalara orta zincirli yağ asitleri içe­ren özel besinler önerilir.

Yağ asitleri satürasyon durumlarına göre şöyle sınıflanır:

1)       Doymuş (satüre) yağ asitleri: karbon atomları arasında yalnız tekli bağları içeren yağ asitleridir. Stearik asit (ch;i(ch2)lfi cooh bu gruptandır.

2)       Tekli doymamış (monononsatüre) yağ asitleri: bu grupta 2 karbon atomu arasında bir tek çiftli bağ vardır. Oleik asit (ch3(ch,)7ch = ch(ch,)7cooh)   bu gruptandır.

3)       Çoklu doymamış (polinonsatüre) yağ asitleri: iki veya daha fazla çiftli bağ içerirler. Linbleik asit (ch3 (ch2) ıch = ch ch. Ch = (ch3)7cooh)  bu gruptandır.

Hayvansal kökenli besin yağları (süt, tere­yağı, peynir, yumurta, et) doymuş yağ asitlerin­den oluşur ve «doymuş yağlar» adını alır. Bitki­sel yağların çoğunluğu ise «çoklu doymamış» (polinonsatüre) yağlardır. Çoklu doymamış yağ­ların en iyi kaynakları ayçiçeği, susam, keten tohumu, mısır, soya gibi bitki tohumlarının yağ­larıdır. Zeytin ve yerfıstığı gibi bitkiler ise tekli doymamış (monononsatüre) gruptan yağlar içe­rirler.

Yağ asitleri, içerdikleri karbon atomlarının
ve çift bağların sayısına ve çift bağın bulunduğu
c atomunun yerine göre rakamlarla belirlenir.
Örneğin linoleik asit c olarak gösterilir.

Bu simge, linoleik asit molekülünde 18 karbon atomu, 2 çifte bağ bulunduğunu ve ilk çift ba­ğın 6 cı karbon atomunda yer aldığını gösterir.

Yağ asitlerinin fiziksel özellikleri kimyasal

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ