Yaranın bakımı

Yaranın kapatılmasını takip eden saatler içinde yara alanı iltihabi eksüda ile dolar ve yaranın kenarındaki epiderm hücreleri bölünmeye başlarlar. Yaranın kapatılmasından 48 saat sonra derindeki yapılar dış ortamdan tamamen ayrılır. Amliyathanede konan steril kapamalar yarayı bu süre içinde dış ortamdan korur ve bunlar serum ya da kanla iyice ıslanmadıkça ve yara muayene edilmedikçe atılmazlar. Ameliyattan sonra 4. günü yara görülmek üzere kapamalar açılır.

Deri deribantları ile yaklaştırıldığında yara iyileşmesi için en uygun durum elde edilmiş olur. Dikiş kullanıldığında bunlar postoperativ 4.,5. veya 6. günü alınır ve bunların yerine deribantları yapıştırılır. Kasık ve poplitea gibi kıvrmtılı yerleri caprazlayan insizyonlara, gerginlik gösteren ve elde olduğu gibi ekstremitelerde yapılan bazı kesilere konan dikişler iki hafta gibi uzun bir süre bekletilirler. Dikişler, dikiş yerleri infekte olur olmaz alınmak zorundadırlar. Eğer keşi normal şekilde iyiîeşiyorsa hastanın ameliyatın 7. günü duş veya banyo yapmasına müsaade edillir.

Fibroblastlar hızla yaranın içinde çoğalır ve birinci postoperativ haftanın sonunda yarada yeni ve bol miktarda kollajen bulunur. Yara palpe edildiğinde konnektiv doku bir kabarıklık (iyileşme sırtı) şeklinde hissedilir. Bu durum iyileşmenin normal olduğunun bir belirtisidir. Yaranın gerilme gücü yavaş yavaş gelir, fakat 3-4 ayda dahi normali bulamaz. Yaranın dışında sıhhatli olan hastalarda ameliyat yerinin 6-8 hafta süresince sadece küçük gerilmelere maruz bırakılmasına müsaade edilir. Yaşlı, çok zayıflamış veya kortikosteroid alan hastalarda olduğu gibi yara iyileşmesinin normalden yavaş seyretmesi durumunda aktivite bu sürenin de ötesine ertelenir.

Yara iyileşmesinde doku perfüzyonunun yeterli olması çok önemlidir. Mesela venöz stazisi olan bir hastada, ekstremite yukarı kaldırılır ve ödem giderilirse doku perfüzyonu artar ve bacaktaki yara daha çabuk iyileşir. Oksijen basıncının doku iyileşmesinin üzerine büyük bir etkisi vardır. Ekstremiteye gelen kan miktarını artırıcı arteriel ameliyatlar, ampütasyon güdüklerinin önemli ölçüde ağrısız iyileşmesini sağlayabilir.

Ameliyat sırasında yaraya bakteriler bulaşırsa en iyisi ya sonradan kapatmak ya da sekonder iyileşmeye terketmek üzere derinin ve derialtı dokusunun açık bırakılmasıdır.Yara, ameliyathanede iken gazlarla gevşekçe kapatılır ve 4-5 gün dokunulmadan bırakılır. Sonra kapama açılır. Eğer yara bu zamanda sadece seröz sıvı veya az miktarda eksüda ihtiva ediyorsa deri kenarları bir bantla yaklaştırılabilir. Eğer önemli derecede bir akıntı veya infeksiyon varsa yara sekonder iyileşmeye terkedilir. Böyle bir durumda yara nemli veya kuru kapamalarla örtülür ve bunlar günde bir veya iki defa değiştirilir. Hasta mutad olduğu üzere yara bakımının nasıl olduğunu öğrenir ve genel durumu müsaade eder etmez taburcu muamelesi yapılır. Hastaların çoğu evde yara bakımı için hemşire istemez.

Beslenme devresi normal ise ve özel beslenme eksiklikleri yoksa yara iyileşmesi daha da çabuklaşır. Mesela C vitamini yetmezliği epitelizasyonun hızını azaltır. Bakır, magnezyum ve öteki eser elementleri eksikliği nedbe teşekkülünü geciktirir. Ameliyat sonrasında, eksiklikten şüphe edildiğinde vitamin ve minerallerle takviye yapılır, fakat besin takviyesi yaranın iyileşmesi hızını normalin üzerine çıkaramaz.

Kostikosteroid almakta olan hastalarda yara problemleri beklenmelidir. Çünkü kortikosteroidler yarada iltihabi reaksiyonu, fibroblast çoğalmasını ve protein sentezini geciktirir. Bunlarda nedbenin sağlamlaşması ve gerilme kuvvetini kazanması gayet yavaş seyreder, özel tedbirler olarak fasciaların kapatılmasında absorbe olmayan dikiş materyeli kullanılır, deri dikişlerinin alınması geciktirilir ve 3-6 ay yaranın gerilmeye maruz kalması önlenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ