Yetersiz yara iyileşmesi

Rüptüre olan yaraların yarıdan fazlasında infeksiyon mevcuttur. Dren ve yara hematomu bulunması da iyileşmeyi geciktirir. Bazan, intraabdominal absenin ilk bulgusu yara açılması olabilir. Normalde iyileşme hattı (kesinin her iki dudağında ortalama 0.5 cm’lik palpabl bir kalınlık) birinci haftanın sonuna doğru oluşur. Bu hattın bulunması, iyileşmenin yeterli olduğunun klinik delilidir ve rupture yaralarda hiçbir zaman bulunmaz.

Ayrılma, genellikle bir tek faktörden ziyade faktörler kombinasyonu sonucu oluşur. Operasyonun tipi ve cerrahın tekniği önemlidir. Bir çalışmaya göre, aynı hastanede yara ayrılması oranı cerrahlar arasında %0-12 arasında bulunmuştur. Yara ayrılması yara kapatıldıktan herhangi bir müddet sonra oluşabilirse de yara sağlamlığının minimuma indiği postoperatif 5-8. günlerde en sık görülür.

Ayrılmanın ilk bulgusu yaradan serosanginöz sıvı sızması olup bazı vakalarda ani evisserasyonda ilk semptom olabilir. Hasta, sıklıkla şiddetli öksürük veya geğirme esnasında patlama sesi tarif eder. Sternal kesiler hariç, göğüs yaraları; abdominal yaralara oranla daha az açılır. Torakotomi kesişi açılmadan önce plevral mayi veya hava sızıntısı ve paradoks solunum görülür.

Yara açılması ve evisserasyonlu hasta kesin yatak istirahatine alınır ve kesi ıslak havlularla kapatılır. Genel anestezi altında dışarı çıkan bağırsak veya omentum antibiyotikli Ringer laktat solüsyonu ile yıkanır ve karına tekrar yerleştirilir. Yaranın mekanik temizliği ve bol bol irrigasyonundan sonra, eski sütürler alınmalı ve yara 22 numara tel veya kalın ve sağlam naylon ile tüm tabakalar seçilerek tekrar kapatılır. Akut evisserasyonu takiben görülen %10 mortalite, kısmen primer faktörlere (sepsis, kanser) kısmen de bu komplikasyondan doğan infeksiyon ve diğer faktörlere bağlıdır.

Evisserasyonsuz yara ayrılması, insizyonun hızla elektif kapatılmasıdır. Eğer mevcut parsiyel ayrılma (mesela cilt intaktdır) dengeli seyrediyor ve hasta risk altında ise, tedavi geciktirilebilir ve insizyonel herniye razı olunur. Bu hastalarda cilt dikişleri ikinci haftanın sonundan önce alınmaz ve karın, kapalı cilt rüptüre olmasın veya mevcut fasia defekti daha büyümesin diye sargı veya korse ile sarılır. Yara infeksiyonu tedavisi esnasında parsiyel yara açılması keşfedilirse, tamir, infeksiyon kontrola alınıp, yara iyileştikten 6-7 ay sonrasına kadar geciktirilir. Bu vakalarda, ilk infeksiyon tedavisi esnasında tesbit edilen mikroorganizmalara spesifik antibiyotikler fıtık tamiri esnasında verilmelidir.

Ayrılan yaranın kapatılmasından sonra evisserasyonun nüksü nadirse de, insizyonel herni oranı %20’dir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ